Skip to main content

– Et godt utgangspunkt for videre arbeid

Pressemelding   •   apr 05, 2019 12:02 CEST

Riksarkivar Inga Bolstad (Foto: Arkivverket/BERRE).

Tirsdag denne uken kom NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø. Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Les riksarkivar Inga Bolstads første reaksjon på utredningen.

Utredningen er allerede omtalt som modig, moderne og foroverlent. Utvalget høster applaus for å tenke nytt og for å ta digitaliseringens utfordringer på alvor. 

For meg som riksarkivar er dette et godt utgangspunkt for videre arbeid. Siden 2014 har Arkivverket jobbet med å omstille seg. Etaten er nå rustet for en ny tid.

Arkiver er bevis på hvordan offentlige myndigheter har utøvd sin makt og sin myndighet. De danner grunnlag for offentlighetens kontroll med forvaltningen, og de dokumenterer rettigheter for den enkelte. Sammen med arkiver fra private personer og virksomheter er det en arv som etterlates til kommende generasjoner som dokumentasjon over vårt samfunns historie og vår tid. Arkiv er viktig, interessant og uhyre spennende!

I magasinene under riksarkivbygningen på Sognsvann og i statsarkivene landet rundt, ligger kilometer på kilometer med papirarkiver. Arkivverket forvalter dokumentasjon og arkiver fra et tidsspenn på over 1000 år. Dette er arkiver fra en tid da papir var rådende teknologi. Den tiden er forbi. I dag jobbes det digitalt, både i forvaltningen og privat.

Et pergament av kalveskinn kan hentes frem fra arkivet etter 1000 år og skriften er fortsatt synlig og gir mening. Men hvordan lager vi arkiv av en datasjø? Det digitale skiftet medfører krevende arkivutfordringer som må løses. Arkivlovutvalget har tatt utfordringen. Det har gått til kjernen av problemstillingen: Hvordan skal vi danne arkiv i en digital tidsalder? Hvordan bevare digitale arkiver i et tusenårsperspektiv? Hvordan kan digital dokumentasjon sikre oss etterrettelighet og etterprøvbarhet i forvaltningen og fungere som basis for offentlig kontroll?

Utvalget har ikke alle svarene, men det har stilt de viktige spørsmålene.

Nå er det vitalt å komme raskt i gang med oppfølgingen av utvalgets arbeid. Jeg ser frem til å få utredningen på høring og til å delta i videre prosesser slik at utvalgets spørsmål kan finne sine svar. Her vil det bli behov for bred innsats fremover.

En ny lov er godt å ha i verktøykassen. Men oppmerksomhet, vilje og finansielle ressurser er minst like viktig. Derfor er jeg glad for at utvalget legger vekt på å fremheve arkivenes sentrale funksjoner for demokratiet og rettsstaten. Jeg skulle ønske at alle landets byråkrater ville lese utredningen og innse betydningen av oppgaven de er betrodd. De dokumenterer rettsstat og demokrati og skaper historie for fremtiden.

Vi lever i en tid hvor ytringsfriheten er under press fra udemokratiske krefter. Det er også en konsekvens av digitaliseringen. I slike tider er det av uvurderlig betydning for nasjonen å ha arkiver som er ekte og pålitelige, som gir et dekkende bilde av det offentliges virksomhet, og som stilles til rådighet for alle. Det har min etat som oppdrag. Utvalget foreslår at Arkivverket får nytt navn: Nasjonalarkivet. Det syns jeg er en strålende idé. Demokratier verden over har arkivinstitusjoner tilsvarende vår. En omdøping av etaten vil være en statement og en understreking av de betydelige verdier etaten forvalter på vegne av nasjonen. Behovet for pålitelige arkiver har aldri vært viktigere enn nå.

Jeg ser frem til å lese utredningen nøye. I første omgang gratulerer jeg utvalget med vel utført arbeid!

Riksarkivar Inga Bolstad.

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Riksarkivaren er nasjonal fagmyndighet for arkiv med oppgaver etter arkivloven. Arkivverket skal utvikle og styrke arkivarbeidet på landsplan og har et særlig ansvar for nasjonal koordinering av privatarkivfeltet. Arkivverket har også et særskilt ansvar for å ivareta dokumentasjon av det samiske sivile samfunn.

Arkivverket har omlag 300 ansatte. For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.