Skip to main content

Koji TSUDA: MINE 8 ÅR I SAMISKE LANDSKAP – Overlevering av unik fotosamling.

Pressemelding   •   apr 11, 2019 10:59 CEST

Søstrene Inga Karen Anne M. Sara og Marit Kirsten Sara. Foto: Koji TSUDA. Samisk arkiv/Arkivverket.

Samisk arkiv - Arkivverket mottar en stor fotosamling i påsken. Fotoene i samlingen er tatt av den japanske fotografen Koji TSUDA. Dette er en unik samtidsdokumentasjon av samisk liv i en brytningstid med modernisering og sentralisering av det samiske samfunnet. Mange av bildene har sterke kunstneriske uttrykk.

Koji TSUDA reiste fra Japan til Norge i 1974, dette var hans første utenlandstur. Han reiste til Finnmark på søken etter nordlyset og samenes land. Den første reisen skulle vare i to og et halvt år. Den sterkeste grunnen til lengden på oppholdet var nok måten TSUDA ble tatt imot på. Han ble inkludert i samfunnet, kledd opp i tradisjonelle klær og var med under reinflyttingene. TSUDA hadde en egen evne til å komme i kontakt med folk, dette kommer til uttrykk i fotoene. Senere kom han tilbake flere ganger og bodde sammen med sine samiske venner i lengre perioder. Hans bilder er et tidsbilde av flyttsamenes liv på 1970- og 80-tallet. TSUDA satte også spor etter seg i de miljøene han oppsøkte og det er mange historier om ham i Sápmi.

I forbindelse med overleveringen av fotosamlingen setter Samisk arkiv og Samisk Høgskole opp en fotoutstilling på Diehtosiida i Guovdageaidnu. Under åpningen kan man treffe fotografen selv og høre hans beretninger fra Sápmi. Utstillingen vil bli guidet på nordsamisk, japansk og norsk. Under åpningen av utstillingen oppfordrer arrangøren de som ble kjent med TSUDA til å dele sine fortellinger.

Originalbildene er i slides formatet, men et utvalg av bildene er digitalisert og vises fram på utstillingen. Planen er å digitalisere hele fotosamlingen og gjøre den tilgjengelig på Arkivverkets fotoweb.

Utstillingen åpner 17. april og varer til 22. april, en mindre utstilling vil stå ut mai måned.

Sted: Diehtosiida, Kautokeino - Guovdageaidnu. Fra kl. 12:00 til 16:00 (i påskeuka).

Mere informasjon om fotosamlingen, fotografen og utstillingen kan man få ved Samisk arkiv, Kautokeino. Telefon: +47 78 44 85 60. Eller mobil: +47 95 07 46 76. E-post: greber@arkivverket.no

Fotoene kan fritt brukes i omtale av saken. Husk å kreditere eier: Samisk arkiv/Arkivverket.

Koji TSUDA i tradisjonelle skinnklær. Samisk arkiv/Arkivverket.

Hvile. Mann med lasso og hund. Foto: Koji TSUDA. Samisk arkiv/Arkivverket.

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Riksarkivaren er nasjonal fagmyndighet for arkiv med oppgaver etter arkivloven. Arkivverket skal utvikle og styrke arkivarbeidet på landsplan og har et særlig ansvar for nasjonal koordinering av privatarkivfeltet. Arkivverket har også et særskilt ansvar for å ivareta dokumentasjon av det samiske sivile samfunn.

Arkivverket har omlag 300 ansatte. For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.