Skip to main content

Pressemeldinger 1 treff

Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid

Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 08:00 CEST

Pilot Agder er en utprøving av et tettere samarbeid mellom interkommunale selskaper og det statlige Arkivverket, ved at bevaring av arkiver i depot og tjenester ut mot publikum, får en felles organisering og ledelse. Modellen er en pilot for et mulig fremtidig regionalt arkiv der målet er et mer samlet og sterkere fagmiljø, der man som arkivbruker i Agder skal få bedre tjenester.

Nyheter Se alle 26 treff

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

Nyheter   •   des 01, 2016 13:34 CET

I dag lanseres boken "Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817" av førstearkivar Torkel Thime. Boken handler om de personene som sørget for at landet vårt har en hukommelse, også for tiden før 1814.

Fotosamling i Riksarkivet stilles ut i Royal Albert Hall

Fotosamling i Riksarkivet stilles ut i Royal Albert Hall

Nyheter   •   sep 23, 2016 09:10 CEST

Fotosamlingen til Sturlason AS Polyfoto oppbevares i Riksarkivet. Nå stilles 60 bilder fra denne samlingen ut i Royal Albert Hall, fra 20.-28. september.

Tar vare på festivalarkiv

Tar vare på festivalarkiv

Nyheter   •   sep 16, 2016 10:42 CEST

Det arrangeres mange festivaler rundt om i Norge som gjenspeiler et vidt spekter av lokale initiativ og engasjement. Men bevares og dokumenteres sporene etter festivalene for fremtiden? Og hvorfor er det viktig? Vi har snakket med Statsarkivet i Tromsø, som tar vare på urfolksfestivalen Riddu Riđđus mangfoldige arkiv.

Komplett rettleiar for arkiv i kommunereforma

Komplett rettleiar for arkiv i kommunereforma

Nyheter   •   sep 15, 2016 09:23 CEST

Kommunereforma og kommunesamanslåingar vil få store konsekvensar for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnarane i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon), har laga ei rettleiing om arkiv til kommunar som skal slå seg saman. Heile rettleiaren er no lansert.

Blogginnlegg 3 treff

​Arkivloven og skytjenester - sikring eller hindring?

​Arkivloven og skytjenester - sikring eller hindring?

Blogginnlegg   •   aug 11, 2015 10:51 CEST

Debatten om bruk av skytjenester i offentlig sektor har så langt vært konsentrert om juridiske hindringer, og ​arkivloven § 9 bokstav b har fått spesielt mye oppmerksomhet. Hvilke hensyn de forskjellige hindringene skal ivareta har derimot i liten grad blitt utredet.

Clintons e-postskandale – også et problem i Norge
​Arkiver kan gå tapt i kommunereformen

​Arkiver kan gå tapt i kommunereformen

Blogginnlegg   •   jan 15, 2015 14:41 CET

Eventer 3 treff

Utstillingsåpning: Norges dokumentarv

Utstillingsåpning: Norges dokumentarv

Eventer   •   feb 18, 2016 13:04 CET

For første gang kan du se 29 av Norges viktigste dokumenter og arkiver samlet i én utstilling. Felles for dem alle er at de står på UNESCOs norske Memory of the World-liste. Dokumentene spenner over et tidsrom fra middelalderen til vår egen tid. Enkel servering. Gratis inngang.

10-05-2016 - 18-02-2016

Riksarkivbygningen, Sognsveien 221, like ved Sognsvann t-banestopp.

Forskning på 1-2-3: Jeg vil se det hemmelige!

Forskning på 1-2-3: Jeg vil se det hemmelige!

Eventer   •   feb 18, 2016 12:54 CET

Tine Berg Floater, underdirektør i Riksarkivet, tar for seg Riksarkivarens innsynspraksis de siste 50 årene. Gratis inngang.

18-04-2016, 14:00 - 15:00 CEST

Riksarkivet, Sognsveien 221, like ved Sognsvann t-banestopp.

Forskningskonferanse om kildemateriale etter olje- og gassektoren

Forskningskonferanse om kildemateriale etter olje- og gassektoren

Eventer   •   feb 17, 2016 12:40 CET

Norsk olje- og gassarkiv og Norsk Oljemuseum forvalter en omfattende dokumentasjon om norsk petroleumsvirksomhet og inviterer til forskningskonferanse på Norsk Oljemuseum i Stavanger den 10.-11. mars. Konferansen vil gi en oversikt over det materialet som er tilgjengelig, og det vil bli gitt eksempler på hvordan materialet kan benyttes.

10-03-2016 - 11-03-2016

Norsk Oljemuseum, Kjeringholmen 1, 4004 Stavanger.

Bilder Se alle 43 treff

Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

Til Underretning for Post...

Omslag på boken Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817. Forfatter: Førstearkivar Torkel Thi...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Arkivverket
Last ned
Størrelse

683 KB • 494 x 725 px

Tittelsiden til 1734-registraturen

Tittelsiden til 1734-regi...

Tittelsiden til 1734-registraturen, utarbeidet av lagmennene Peter Vogt og Andreas Lachmann.

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Riksarkivet/Stattholderembetet 1572-1771, RA/EA-2870/G/L0004/0001
Last ned
Størrelse

18.4 MB • 2364 x 3508 px

Domsbrev

Domsbrev

Domsbrev fra rettsmøtet etter drapet på Knut Alvsson i 1502. Oppbevares i Riksarkivet (Riksarkivets diplomsamling, D 9 Norge 65, 26. augu...

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Riksarkivets diplomsamling, D 9 Norge 65, 26. august 1502
Last ned
Størrelse

1.3 MB • 1280 x 1142 px

Ocean Traveler: Personalkurv

Ocean Traveler: Personalkurv

Esso Exploration and Production Norway Inc./Statsarkivet i Stavanger. Original tekst: "Personnell basket". Omtrentlig datering: 1966-1967

Lisens Creative Commons navngivelse
Fotograf/kilde Pa 1512, Esso Exploration and Production Norway Inc./Statsarkivet i Stavanger.
Last ned
Størrelse

312 KB • 256 x 389 px