Fakta om nervesmerte

Dokument  •  14-03-2011 13:22 CET

Nervesmerte kan oppstå når nervesystemet skades. I mange tilfeller kan være et hinder for å fungere i hverdagen. Nervesmerte som har vart i tre måneder eller mer defineres som langvarig. I dag finnes det en ny behandling i form av et smerteplaster for behandling av lokal nervesmerte. Plasteret består av et svært konsentrert stoff i form av capsaicin, den aktive ingrediensen i chilipepper.
Lisens Creative Commons navngivelse

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.