Flere menn enn man tror lider av overaktiv blære: den skjulte folkesykdommen forblir ofte ubehandlet

Pressemelding  •  31-05-2011 09:00 CEST

Oslo, 31. mai 2011 - For mange mennesker befinner ofte nærmeste toalett seg for langt unna. Over 350 000 mennesker i Norge lider av overaktiv blære, men til tross for dette snakker man ikke om sykdommen. Man skjuler den, noe som ofte fører til at den ikke behandles. I motsetning til hva de fleste tror, er overaktiv blære et problem som ikke bare rammer middelaldrende kvinner, men også menn i ulike aldre.

Overaktiv blære er et problem som påvirker vår livskvalitet i meget stor grad. De fleste som lider av dette ville følt seg bedre dersom de visste at de ikke var alene om det. I Europa lider rundt 17 prosent av alle over 40 år av overaktiv blære¹, og det er like mange menn som kvinner med dette problemet. Sykdommen blir noe vanligere blant menn i takt med alderen: 41,9 prosent av menn over 75 år har symptomer på overaktiv blære, mens tilsvarende tall for kvinner er 31,3 prosent¹.

En vanlig sykdom også blant menn: kun 10 prosent får behandling

Overaktiv blære er ingen farlig tilstand, men symptomene er irriterende og fører til store problemer i hverdagen. Symptomene er et plutselig, tvingende behov for å urinere, urininkontinens og flere toalettbesøk gjennom natten. En pasientundersøkelse² som legemiddelfirmaet Astellas Pharma har gjennomført viser at overaktiv blære har en meget stor innvirkning på pasientenes liv: ”Jeg våkner tre, fire ganger per natt, og ikke på grunn av noen liten urinlekkasje. Jeg rekker ikke engang å legge meg før jeg er tissetrengt igjen, så det blir dårlig med søvn”, forteller en pasient som ble intervjuet i undersøkelsen.

Årsakene til overaktiv blære er ikke kjent. Alder eller dårlig helse har ingen direkte innvirkning på at problemet oppstår, selv om det er vanligere jo eldre man blir. Behandlingsmetodene som anvendes er livsstilsendringer, blære- og bekkenbunnstrening, kirurgi og behandling med legemidler. Likevel får kun 10 prosent av norske pasienter behandling for sitt problem.

Man blir raskt avhengig av et toalett”

Å ha en overaktiv blære fører ofte til sosial isolering, depresjoner og et dårligere sexliv¹. Problemet påvirker altså ikke bare pasienten, men også personene i pasientens omgivelser. Frykten for plutselig å behøve et toalett eller for urininkontinens gjør at man ofte holder seg helt eller delvis unna visse aktiviteter. Som en pasient forteller: ”Lange flyreiser kan være katastrofale ettersom man hele tiden er så tett innpå andre mennesker. Man blir raskt avhengig av et toalett.”

Personer som lider av overaktiv blære holder det ofte hemmelig. Det er et emne som sjelden tas opp offentlig, til tross for at det handler om et problem som er like vanlig som astma og hele ti ganger vanligere enn leddgikt.

Til tross for de irriterende symptomene finnes det behandlinger for overaktiv blære. Informasjon om overaktiv blære og hvordan man behandler sykdommen finnes for eksempel på http://www.blæren.no/ (bruk bokstaven ”æ”, den fungerer).

Vet du hvordan urinblæren fungerer?

  • Blærens oppgave er å forvare urinen som produseres av nyrene.
  • Hos voksne personer rommer blæren cirka0,5 liter.
  • Når blæren er full sendes et nervesignal til hjernen, som så sender et signal til ryggmargen. Da føler man et behov for å urinere.
  • Når man urinerer trekkes blærens lukkemuskel seg sammen og åpnes, blæren trekker seg så sammen og presser ut urinen.
  • Ved overaktiv blære har man selv vanskelig for å påvirke blærens sammentrekninger.

 ¹) Sacco E, Tienforti D, D’Addessi A, et al.: Social, economic and health utility considerations in the treatment of overactive bladder. Open access Journal of Urology 2010: 2 11 - 24.

²) I Astellas Pharmas pasientundersøkelse ble personer med overaktiv blære intervjuet i februar 2008.

For ytterligere informasjon kontakt:

Medisinske spørsmål: Ove Schebye, Medical Director, Ove.schebye@dk.astellas.com Mobil: +45 2075 9309

Finansielle og kommersielle spørsmål: Mats Persson, administrerende direktør, Mats.persson@dk.astellas.com Mobil: +46 73 404 12 96.

For videreformidling av kontakt: Paal Espen Hambre, Arctic PR AS, tel. 414 01 414, e-post paal@arcticpr.no.

Om Astellas Pharma

Astellas er et internasjonalt legemiddelfirma som driver med forskning og utvikling innen urologi, transplantasjon, infeksjon, smerte, dermatologi og onkologi. Med en global tilstedeværelse og ca 15 000 ansatte er Astellas målsetning å øke livskvaliteten for mennesker rundt om i verden ved å tilby innovative og pålitelige legemidler og produkter. Astellas har ca 130 ansatte i de nordiske landene med hovedkontor i København, Danmark. Kontoret står for salg, markedsføring, administrasjon og klinisk forskning i Norden.

 

Astellas Pharma er et internasjonalt legemiddelfirma som driver med forskning og utvikling først og fremst innen urologi, transplantasjon, infeksjon, smerte, dermatologi og kreftbehandling. Med globalt over 15.000 ansatte er Astellas sin målsetning å høyne livskvaliteten for mennesker rundt om i verden ved å tilby innovative og pålitelige legemidler og produkter. Astellas har ca. 130 ansatte i de nordiske landene og hovedkontoret ligger i København, Danmark. Kontoret har ansvar for salg, markedsføring, administrasjon og klinisk forskning i Norden.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.