Skjult folkesykdom får et digitalt ansikt: Nettsiden blæren.no opplyser om inkontinens og overaktiv blære

Pressemelding  •  11-05-2011 15:09 CEST

Oslo, 11. mai 2011 – Inkontinens og overaktiv blære utgjør sammen en av vår tids store folkesykdommer, men er like fullt nærmest en hemmelighet i mediene. Å tisse på seg er ikke akkurat noe du snakker høyt om i lunsjen med kollegaene. Nå lanseres den informative nettsiden blæren.no, som har som formål å opplyse om sykdommen, dens konsekvenser og hvordan du får behandling.

Legevitenskapen og flere uavhengige studier viser at så mye som 17 prosent av Europas voksende befolkning over 40 år lider av såkalt overaktiv blære med eller uten inkontinens, en sykdom som kan føre til sosial isolasjon, relasjonsproblemer, førtidspensjonering og depresjon.

De menneskelige påkjenningene er store, både hos rammede og pårørende. Mange med overaktiv blære og/eller inkontinens tør for eksempel ikke gå på kino og teater eller kjøre tog eller fly. I verste fall blir de så isolerte av sin sykdom at de ikke våger å gå på jobben eller kan ha et fungerende sosialt liv.

Svært mange av disse vegrer seg for å ta opp problemet med legen, og forblir dermed ubehandlet, eller får utilstrekkelig behandling for sin tilstand.

For mer informasjon om overaktiv blære og inkontinens, samt hvordan du behandler sykdommen, se www.blæren.no.

* Ifølge studien Milsom et al. BJU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige

For mer informasjon, kontakt:

Ove Schebye, Medical Director, Ove.schebye@dk.astellas.com, mobil +45 20759309.

Eller, for videreformidling av kontakt til ovennevnte:

Paal Espen Hambre, Arctic PR AS, tel. 414 01 414, e-post paal@arcticpr.no.

Om Astellas Pharma

Astellas Pharma er et internasjonalt legemiddelfirma som driver med forskning og utvikling først og fremst innen urologi, transplantasjon, infeksjon, smerte, dermatologi og kreftbehandling. Med over 15.000 ansatte globalt, er Astellas sin målsetning å høyne livskvaliteten for mennesker verden over ved å tilby innovative og pålitelige legemidler og produkter. Astellas har ca. 130 ansatte i de nordiske landene og hovedkontoret ligger i København. Kontoret har ansvar for salg, markedsføring, administrasjon og klinisk forskning i Norden. For mer informasjon, vennligst besøk våre hjemmesider på internett, www.astellas.no eller www.astellas.com.

 

Astellas Pharma er et internasjonalt legemiddelfirma som driver med forskning og utvikling først og fremst innen urologi, transplantasjon, infeksjon, smerte, dermatologi og kreftbehandling. Med globalt over 15.000 ansatte er Astellas sin målsetning å høyne livskvaliteten for mennesker rundt om i verden ved å tilby innovative og pålitelige legemidler og produkter. Astellas har ca. 130 ansatte i de nordiske landene og hovedkontoret ligger i København, Danmark. Kontoret har ansvar for salg, markedsføring, administrasjon og klinisk forskning i Norden.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.