Dokumenter 2 treff

Behandlng med Qutenza

Behandlng med Qutenza

Dokumenter   •   14-03-2011 13:28 CET

Qutenza er reseptbelagt og behandlingen skal gjennomføres av lege. Nervesmerten må være på et definert område på kroppen som kan avgrenses og merkes.

Fakta om nervesmerte

Fakta om nervesmerte

Dokumenter   •   14-03-2011 13:22 CET

Nervesmerte kan oppstå når nervesystemet skades. I mange tilfeller kan være et hinder for å fungere i hverdagen. Nervesmerte som har vart i tre måneder eller mer defineres som langvarig. I dag finnes det en ny behandling i form av et smerteplaster for behandling av lokal nervesmerte. Plasteret består av et svært konsentrert stoff i form av capsaicin, den aktive ingrediensen i chilipepper.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.