Skip to main content

Tags

World Ovarian Cancer Day, May 8

World Ovarian Cancer Day, May 8

Dokumenter   •   07-05-2018 18:00 CEST

Poster: Nordic DISCOVER observationsstudie presenterad på EASD 160914. HbA1c and second line glucose lowering drug initiation in Denmark, Norway and Sweden: an observational study comparing type 2 diabetes mellitus management in primary care
Abstract: Nordic DISCOVER observational study, K.Birkeland, J. Bodegård, F. Persson. Presented at EASD 160914
Forstoppelse forårsaket av legemidler med opioider er vanlig og plagsomt

Legemidler med opioider er vanlige og nødvendige behandlingsalternativ ved moderate til sterke smerter, som ved f.eks langt fremskreden kreft, men også ved andre ikke-kreftrelaterte smerter. Forstoppelse forårsaket av legemidler med opioider er vanlig og plagsomt. Mange personer lider unødig av opioidforårsaket forstoppelse.

Fakta om diabetes type 2

Fakta om diabetes type 2

Dokumenter   •   16-09-2013 14:59 CEST

Ca. 350.000 nordmenn har diabetes type 2. De fleste som har diabetes, har diabetes type 2, og det anslås at omtrent halvparten av norske diabetikere har diabetes uten selv å vite det (1)

Kort om Real World Evidence (RWE)

Dokumenter   •   20-03-2013 10:05 CET

Beslutningstakere i helsesektoren bruker i større utstrekning enn tidligere data fra registerbaserte studier når de tar beslutninger om kliniske prioriteringer og refusjon av legemidler.

Bakgrunnsstoff om lungekreft og Iressa

Bakgrunnsstoff om lungekreft og Iressa

Dokumenter   •   04-11-2011 13:49 CET

Bakgrunnsstoff om EGFR-mutasjoner og testing
Myter og fakta om lungekreft

Myter og fakta om lungekreft

Dokumenter   •   04-11-2011 13:45 CET

I løpet av 2011 vil over to tusen mennesker få diagnosen lungekreft i Norge, og stadig flere av disse vil være kvinner. Mange kunne vært reddet hvis de hadde forstått symptomene og kommet raskere til legen.