Skip to main content

Hjertemedisinen ”Brilique®” på blå resept fra 1. januar 2012

Pressemelding   •   des 07, 2011 13:43 CET

Brilique (ticagrelor) er blitt hurtigbehandlet av politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet for å komme med i statsbudsjettet 2012. Det endelige vedtaket om å gi Brilique full refusjon ble fattet på Stortinget 6.desember i forbindelse med godkjenning av statsbudsjettet.

Brilique er et nytt og innovativt produkt til behandling av akutt koronarsyndrom. Brilique er en blodplatehemmer som reduserer risikoen for at det danner seg tromber (blodpropp). Brilique har i en stor internasjonal studie (PLATO) med over 18000 pasienter vist signifikante og konsistente positive resultater. Brilique ble i denne store studien sammenliknet med dagens standardbehandling.

- For regjeringen er det viktig at nye og gode legemidler kan tas raskt i bruk, og ticagrelor gjør at mange pasienter vil kunne få bedre behandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- LHL er glad for at dette legemiddelet nå kommer på blå resept.  Det vil være viktig for mange av våre medlemmer og andre med hjertelidelser, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

- Rundt 16.500 pasienter får et hjerteinfarkt hvert år i Norge. Brilique er et unikt produkt med egenskaper som gjør det mulig å forebygge mer enn 100 dødsfall og like mange nye infarkter hvert år. Gode medisiner er legens viktigste verktøy, og AZ er stolte av å bidra til en bedre helsetjeneste for norske pasienter, sier daglig leder Bjarne Johnson i AstraZeneca Norge.

Om AstraZeneca

Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert år ca 25 milliarder kroner på forskning verden over for å utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé å utvikle og markedsføre kostnadseffektive behandlingsløsninger basert på innovative legemidler for å fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsfører sine legemidler.