Skip to main content

Nordisk registerstudie presentert på ADA denne uken. En gruppe legemidler, kalt SGLT2-hemmere, er assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, hjerte-/kar dødelighet og total dødelighet hos pasienter med type 2 diabetes

Pressemelding   •   jun 12, 2017 12:55 CEST

Den 11. juni ble den nordiske delen av observasjonsstudien CVD-REAL, som blant annet baserer seg på norske helseregisterdata, presentert på den amerikanske diabeteskongressen ADA i San Diego.

Studien viser at bruken av SGLT2- hemmere i vanlig klinisk praksis var assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, død av hjerte- og karsykdommer og total dødelighet, sammenlignet med bruken av andre legemidler mot type 2 diabetes. Dette gjaldt både for pasienter som i utgangspunktet hadde hjerte-/karsykdom og de som ikke hadde slik sykdom.

Professor ved Universitetet i Oslo, Kåre Birkeland, sier i en uttalelse: «Dette er interessante data som fremkommer ved at vi kan hente opplysninger fra flere nasjonale registre. I Norden har vi omfattende registre og derfor muligheten til å gjennomføre gode registerstudier som dekker hele befolkningen. Det er interessant å se hvor konsistent funnene er i alle landene vi har data fra. Undersøkelser som dette kan aldri erstatte prospektive, randomiserte, kontrollerte kliniske studier, men kan supplere slike undersøkelser ved at de inkluderer et bredere spekter av pasienter, enn de som kan inkluderes i kontrollerte studier»

Birkeland presenterte nordiske data fra observasjonsstudien CVD-REAL på den amerikanske diabeteskongressen, ADA, 11 juni. Anonymiserte data fra perioden 2012-2015 som omfattet 91 320 norske, svenske og danske pasienter ble analysert (1). Pasienter som fikk forskrevet et blodsukkersenkende legemiddel i perioden 2012-2015 ble inkludert i studien. Totalt ble 22 830 pasienter som startet med en SGLT2-hemmer sammenliknet med 68 490 pasienter som startet med et annet blodsukkersenkende legemiddel. Observasjonstiden var omkring 80 000 pasientår og fordeling av de ulike SGLT2-hemmere var; dapagliflozin; 94%, empagliflozin; 5% og canagliflozin; 1 %.

Analysen viser att SGLT2-hemmere var assosiert med 47% lavere risiko for kardiovaskulær død, 49% lavere risiko for død uansett årsak og 30% lavere risiko for sykehusbehandling av hjertesvikt (1).

Forekomsten av såkalt MACE («major cardiovascular endpoint»: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt slag), som ofte brukes som effektparameter i slike studier var

22% lavere for pasienter som startet med en SGLT2-hemmer, sammenliknet med de som startet med et annet blodsukkersenkende medikament. (1).

Resultatene fra denne observasjonsstudien viser resultater i samme størrelsesorden som fremkom i en nylig publisert prospektiv, randomisert, sammenliknende studie med SGLT2-hemmeren empagliflozin (2).

Om CVD-REAL

CVD-REAL er en internasjonal observasjonsstudie, som omfatter seks land (Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA). Det primære formålet for studien var å undersøke risiko for død og sykehusbehandlet hjertesvikt hos pasienter med type 2 diabetes som behandles med en nyere gruppe diabeteslegemidler, såkalte SGLT2-hemmere.

CVD-REAL er den første store internasjonale observasjonsstudien i sitt slag og omfatter over 300 000 pasienter. Flertallet (87%) av pasientene hadde ikke tidligere kjent

hjerte- og karsykdom. Hovedresultatene av denne studien ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Circulation (7)

Alle data i analysen er anonymiserte pasientdata fra nasjonale registre. Analysen ble validert av den akademiske, uavhengige statistikkgruppen ved St. Luke’s Mid America Heart Institute i Kansas City. Selv om CVD-REAL er en stor studie med en robust ”propensity-matching”, så er det en observasjonsstudie, og man kan dermed ikke utelukke mulige forstyrrende faktorer.

Observasjonsstudien pågår fortsatt og innsamling av ytterligere data fortsetter. Fremtidige analyser vil kunne inkludere data fra flere land.

CVD-REAL inngår i et omfattende studieprogram innen type 2 diabetes hos AstraZeneca.

Forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF samarbeider med AstraZeneca om CVD-REAL studien.

Om diabetes

Nærmere 415 millioner voksne er rammet av diabetes på verdensbasis. Dette antallet

forventes å stige til 642 millioner innen 2040 (1 av 10 voksne) (3). Personer med type 2

diabetes har to til tre ganger større risiko for å få hjerteinfarkt og hjerneslag og betydelig økt risiko for å få hjertesvikt enn personer som ikke har diabetes. Minst halvparten av alle dødsfall hos personer med type 2 diabetes er forårsaket av hjerte- og karsykdommer. (4,5,6)

Norske behandlingsretningslinjer for diabetes ble oppdatert høsten 2016, og de mer moderne legemidlene mot type 2 diabetes fikk en mer sentral plass i behandlingen ved denne oppdateringen.

Om SGLT2-hemmere

Det finnes tre godkjente legemidler i denne gruppen i Norge. Dapagliflozin var den første som ble godkjent. Nå finnes ytterligere to legemidler, empagliflozin og canagliflozin (canagliflozin er foreløpig ikke markedsført i Norge).

SGLT2 er det viktigste transportproteinet for natrium-glukose i nyrene og gjennom selektiv hemming av disse, økes utskillelsen av glukose fra kroppen. Foruten å senke blodsukkeret kan behandlingen gi noe vekt- og blodtrykksreduksjon.

Dapagliflozin er i porteføljen til AstraZeneca, og er godkjent for behandling av voksne med type 2 diabetes for å bedre glykemisk kontroll. Dapagliflozin er ikke godkjent til behandling av overvekt, høyt blodtrykk, eller for å redusere risiko for kardiovaskulære hendelser, død eller hospitalisering grunnet hjertesvikt.

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning,

utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer

innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft,

infeksjon og nevrologi. AstraZeneca er virksom i over 100 land, og legemidlene brukes av

millioner av pasienter verden over.

For ytterligere informasjon kontakt:

Petra Eurenius, Kommunikasjonssjef AstraZeneca, telefon +46 70 91 86 562

Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt AstraZeneca, telefon +47 91 18 56 03

Kåre I. Birkeland, professor ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, telefon: +47 92 83 06 75

Referanser

1. Birkeland K et al. SGLT2i Is Associated with Lower Risk of Mortality and Heart Failure Compared with Other Glucose-Lowering Drugs: A Three-Country Analysis.

Presented at ADA 77th Scientific Sessions, San Diego, CA, June 11, 2017, poster 1205-P

2. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

3. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

4. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

5. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

6.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

7. Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ et al. Lower Risk of Feart Failure and Death in Patients Initiated on SGLT-2 Inhibitors Versus Other Glucose-Lowering Drugs. 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029190

Approval ID: NO-2819-06-17-DIA

Om AstraZeneca

AstraZeneca er en global, innovativ biofarmasøytisk virksomhet med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptpliktige legemidler, primært til behandling av sykdommer innenfor områdene hjerte/kar, metabolisme, luftveier, inflammasjon, autoimmunitet, kreft, infeksjon og nevrologi. AstraZeneca opererer i over 100 land, og legemidlene brukes av millioner av pasienter verden over. Få flere oplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.