Skip to main content

Ny insulinuavhengig tablettbehandling for type 2-diabetespasienter

Pressemelding   •   sep 16, 2013 15:01 CEST

En helt ny tablettbehandling som kan senke blodsukkeret, gi vektreduksjon, og ha en gunstig innvirkning på blodtrykket er nå tilgjengelig på blå resept . (1)  

–Jo flere legemidler som blir tilgjengelig på markedet, desto større mulighet har legene til å skreddersy behandlingen til den enkelte pasient, og på denne måten forsøke å utsette tidspunktet for injeksjoner med insulin. Den nye behandlingen kan ikke kurere sykdommen, men er et godt supplement til den konvensjonelle tablettbehandlingen sier Dr. Kristian Furuseth, allmennpraktiker med diabetes som spesialfelt. Han sitter også i ekspertpanelet "diabeteslinjen" i magasinet Diabetes.

 

Behandling av type 2-diabetes er en utfordring

Antall diabetikere er i voldsom vekst i Norge, og antall nordmenn med diabetes type 2 er firedoblet de siste 50 årene. Rundt 350.000 nordmenn lever i dag med diabetes type 2. Omlag halvparten av disse har problemer med å stabilisere blodsukkernivået og holde sykdommen under kontroll.


En diabetiker med diabetes type 2 kan få kontroll på blodsukkeret gjennom riktig kosthold og trening. Hvis ikke det er tilstrekkelig, er neste steg å ta medisin i tablettform for å holde blodsukkeret under kontroll. Over halvparten av pasientene får etter hvert behov for insulin eller annen type injeksjonsbehandling.


Forxiga har en helt ny virkningsmekanisme som bidrar til at kroppen kvitter seg med overflødig glukose via nyrene. Forxiga komplementer eksisterende medikamentell behandling innen diabetes type 2. Forxiga er en tablettbehandling som tas én gang daglig. (1) God blodsukkerkontroll med tablettbehandling kan være med til at utsette tidspunktet for når man må starte injeksjonsbehandling.


Kontroll er avgjørende

Diabetes type 2 skyldes enten at kroppen ikke produserer nok av hormonet insulin, eller at insulinet utnyttes for dårlig. Insulin bidrar til å transportere sukker fra blodet inn i cellene i kroppen. Hvis man ikke produserer tilstrekkelige mengder insulin, vil det gi for høye sukkerkonsentrasjoner i blodet. På lang sikt kan det gi alvorlige følgesykdommer som blindhet, nyresvikt og hjerte- og karsykdommer.

-  Dårlig kontroll med diabetes type 2 øker risikoen for å utvikle følgesykdommer markant. Hvis man derimot holder blodsukkeret stabilt og forbedrer andre faktorer som blodtrykk, kolesterolnivå og vekt, kan man til gjengjeld forhindre alvorlige komplikasjoner. Det kan for eksempel være hjerte- og karsykdommer, en av de hyppigste dødsårsaker blant pasienter med diabetes type 2, sier sier Kristian Furuseth.

Helt ny virkemekanisme (1)

Dagens diabetesmedisiner virker i samspill med kroppens insulinproduksjon. Forxiga er det første legemiddlet i den såkalte SGLT2-klassen som er insulinuavhengig og som virker i nyrene. Her sørger Forxiga for at det overflødige sukkeret ikke sendes tilbake i blodet, men i stedet forsvinner ut med urinen. Den nye behandlingen senker også blodtrykket og gir vekttap. Det er viktig for å minske risikoen for å utvikle følgesykdommer.

Effekten av Forxiga er avhengig av nyrefunksjon og er kun anbefalt til patienter med normal eller mild nedsatt nyrefunksjon.

Samarbeidsallianse

Forxiga er utviklet av Bristol-Myers Squibb og AstraZeneca. De to selskapene har siden 2007 arbeidet mot et felles mål om å forbedre og skape nye visjoner for behandlingen av diabetes type 2.

 

(1) Forxiga, Godkjent preparatomtale 

 


For mer informasjon:

Tone Dalen, External Communications Manager, AstraZeneca
Mobil: 97 08 25 72, mail: tone.dalen@astrazeneca.com

Om AstraZeneca

Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert år ca 25 milliarder kroner på forskning verden over for å utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé å utvikle og markedsføre kostnadseffektive behandlingsløsninger basert på innovative legemidler for å fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsfører sine legemidler.

Vedlagte filer

PDF-dokument