Skip to main content

Ny og unik medisin mot aggressiv skjoldbruskkjertelkreft: Reduserer risikoen for tilbakefall med 54 prosent*

Pressemelding   •   sep 10, 2012 09:24 CEST

Medullær skjoldbruskkjertelkreft er en sjelden form for skjoldbruskkjertelkreft. Medisinen Caprelsa**, produsert av legemiddelfirmaet AstraZeneca, er den første og eneste medisinen som er godkjent for behandling av pasienter som ikke har effekt av operasjon eller stråling. Medisinen reduserer risikoen for tilbakefall med hele 54 prosent.

Få men alvorlige tilfeller
I Norge diagnostiseres det årlig omlag 250 nye tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen. Om lag 5 prosent har typen medullær skjoldbruskkjertelkreft.  

- Det er heldigvis svært få som rammes av denne alvorlige kreftformen, men for dem det gjelder har utviklingen av nye behandlingsmetoder stor betydning. Behandlingsresultatene for pasientgruppen med spredning har ikke forbedret seg i vesentlig grad de siste 20 årene. Sett i lys av dette er utviklingen av nye, målrettede medisiner et viktig skritt i kampen mot sykdommen, sier overlege og onkolog med spesiell interesse for skjoldbruskkjertelkreft Anne-Birgitte Jacobsen.

Ny behandlingsmetode
Caprelsa hemmer nydannelse av blodkar som kreftcellene er avhengige av for å overleve og formere seg. I tillegg virker medikamentet hemmende på kreftcellene direkte. 

- Dette er en anderledes virkningsmekanisme enn de ordinære cellegiftene, men stoffet er i slekt med en del andre, nyere medikamenter som er kommet på markedet de senere årene. Caprelsa er det eneste stoffet som har god nok dokumentasjon til å bli godkjent for denne sjeldne krefttypen, sier Jacobsen.

Godkjent
Statens legemiddelverk, EU-kommisjonen og de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent Caprelsa for behandling av aggressiv og symptomatisk medullær skjoldbruskkjertelkreft. Godkjenningen er blant annet basert på data fra ZETA-studien; en studie av 331 pasienter med medullær skjoldbruskkjertelkreft som har utviklet seg og spredt seg til andre deler av kroppen.

For pasientene i studien reduserte Caprelsa risikoen for tilbakefall med 54 prosent mot gruppen som fikk placebo-medisin. Svært vanlige bivirkninger var diaré, utslett, hovedpine, trøtthet og forhøyet blodtrykk. 14 prosent av pasientene i studien fikk en hjertebivirkning i form av en EKG-endring. Av den grunn er det viktig med tett oppfølging under behandling.

For mer informasjon, kontakt:
Bjarne Johnson, daglig leder AstraZeneca Norge, mobil 901 20 134, sentralbord 21 00 64 00

*Referanse til klinisk studie:
Wells SA, Jr. et al. J Clin Oncol 2012;30:134–141

**Lenke til informasjon om Caprelsa:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/caprelsa-astrazeneca-576170

Om AstraZeneca

AstraZeneca er et globalt, innovativt legemiddelfirma med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptbelagte legemidler.