Skip to main content

Ny smertestillende medisin som også beskytter magen tilgjengelig på blå resept

Pressemelding   •   nov 01, 2011 12:09 CET

(Oslo, 1.november) I dag kommer den smertestillende medisinen Vimovo på blå resept. I tillegg til å inneholde et kjent smertelindrende medikament, har den også innebygget et legemiddel som forebygger mageproblemer forbundet med bruk av smertelindrende medikamenter. Det er gode nyheter for de 115 000 nordmenn som er utsatt for magesår som følge av smertestillende behandling.

– Dette er et nytt prinsipp i smertebehandlingen som gjør det tryggere og lettere for pasienter å beskytte magen. Fordi medisinen både angriper betennelsen ved sykdommene, og forhindrer sår og blødninger i magen, vil mange pasienter nå få en enklere hverdag, forteller Erik Rødevand, formann i Norsk revmatologisk forening.

Artrose, leddgikt og Bekhterevs sykdom er kroniske og uhelbredelige sykdommer som medfører langvarige smerter. Behandlingen av sykdommene er ofte smertelindring med bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Av de som tar NSAID regelmessig, har 15-30 prosent tegn på sår i magen når de undersøkes endoskopisk. 

– Utfordringen med nåværende strategier er at legene i for liten grad følger retningslinjer som anbefaler forebyggende behandling mot magesår hos risikopasienter samt at pasienter som får beskyttende behandling må ta flere ulike tabletter og ikke bruker medisinene på riktig måte. Resultatet blir flere magebivirkninger ved bruk av NSAID. Ved å kombinere NSAID og gastroproteksjon i samme tablett vil man kunne redusere risiko hos utsatte pasientgrupper, sier Jørund Houg, medisinsk rådgiver i AstraZeneca Norge.

– Mageproblemer som magesår og blødninger kommer uforutsigbart. Derfor er det avgjørende at risikopasienter beskytter magen fra første pille, sier Erik Rødevand.

I tillegg til at bivirkningene gjerne er smertefulle for pasienten, utgjør de en stor kostnad for helsevesenet i form av sykehusinnleggelser. Statens legemiddelverk innvilger i dag refusjon for Vimovo slik at pasienter får dekket utgiftene til legemiddelet. Dette vil bedre tilgjengeligheten av en medisin som kan redusere risiko for magesår hos pasienter som har behov for regelmessig smertebehandling.

 

Utbredt og smertefullt

Vimovo brukes som smertelindring for leddgikt, artrose og Bekhterevs sykdom. Dette er kroniske sykdommer som rammer ledd i knær, hofter og rygg.

Mens leddgikt oftest rammer de mellom 45 og 60 år, debuterer Bekhterevs sykdom nesten uten unntak hos personer under 40 år. Artrose er den leddsykdommen som rammer flest. Omkring 12 prosent av befolkningen mellom 20 og 80 år har symptomer, men artrose rammer mest eldre og over halvparten av personer over 70 år har diagnosen.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er artrose en av de 10 sykdommene som fører til den største sykdomsbelastningen globalt. 25 prosent av alle dem som rammes har problemer med å utføre helt vanlige hverdagsoppgaver.

– Tilpasset mosjon, vektreduksjon og fysioterapi gir ofte smertelindring ved slike sykdommer. I tillegg lindres gjerne smertene også med medisiner. Fordi pasienter med artrose, leddgikt og Bekhterevs sykdom ofte bruker NSAID over lengre tid, er det helt avgjørende at pasientene også beskytter magen, understreker Erik Rødevand.

 

Fakta om magerelaterte bivirkninger av NSAID:

  • Omtrent halvparten av pasientene som tar NSAID regelmessig får skader i magesekken. 15-30 % fremviser sår når de undersøkes endoskopisk.
  • Hele 40 % av pasientene i en ny stor studie på behandling av blødende magesår sto på NSAID da blødningen oppsto.

 

Om Vimovo

  • AstraZeneca har i samarbeid med Pozen Pharmaceuticals utviklet Vimovo, en tablett som inneholder både naproksen og esomeprazol.
  • Ved å kombinere naproksen og esomeprazol i samme tablett, kan pasienter med behov for behandling med smertestillende legemidler, såkalte NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler), og risiko for mageproblemer (gastrointestinale bivirkninger), få smertelindring og samtidig et magebeskyttende middel i hver eneste tablett.
  • Vimovo er beregnet på behandling av pasienter med artrose, leddgikt og Bekhterevs sykdom som trenger NSAID og har høy risiko for å utvikle magerelaterte komplikasjoner (gastrointestinale bivirkninger, dvs. magesår og blødninger i magen).
  • Vimovo brukes allerede i flere land. Vimovo er undersøkt i et klinisk program der mer enn 1800 pasienter deltok i fire kliniske fase III-studier. I det kliniske programmet er blant annet følgende blitt undersøkt; medisinsk effekt, optimal dose av esomeprazol, vurdering av klinisk effekt med tanke på smertestillende virkning, toleranse og GI-sikkerhet (dvs. hvor godt Vimovo beskytter mot magerelaterte bivirkninger).

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Kontaktperson i AstraZeneca, External relations manager, Tone Dalen, Tlf: 970 82 572

Om AstraZeneca

Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, mage/tarm, infeksjoner, nevrologi, luftveier og inflammasjon.

Vi bruker hvert år ca 25 milliarder kroner på forskning verden over for å utvikle nye medisiner. AstraZeneca har som forretningsidé å utvikle og markedsføre kostnadseffektive behandlingsløsninger basert på innovative legemidler for å fremme helse og livskvalitet.

AstraZeneca ble dannet i 1999 ved en fusjon mellom svenske Astra AB og britiske Zeneca PLC. Chief Executive Officer David Brennan og konsernets ledelse holder til i London, mens forskningen ledes fra Södertälje i Sverige. Det er over 61.000 ansatte totalt i over 100 land hvor AstraZeneca markedsfører sine legemidler.