Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 14 treff

Nordisk registerstudie presentert på ADA denne uken. En gruppe legemidler, kalt SGLT2-hemmere, er assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, hjerte-/kar dødelighet og total dødelighet hos pasienter med type 2 diabetes

Pressemeldinger   •   jun 12, 2017 12:55 CEST

Den 11. juni ble den nordiske delen av observasjonsstudien CVD-REAL, som blant annet baserer seg på norske helseregisterdata, presentert på ADA. Studien viser at bruken av SGLT2- hemmere i vanlig klinisk praksis var assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, død av hjerte- og karsykdommer og total dødelighet, sammenlignet med bruken av andre legemidler mot type 2 diabetes.

Behandlingsresultatene hos pasienter med type 2-diabetes har blitt bedre i de nordiske land i løpet av de siste 20 årene, men det er forskjeller mellom landene viser ny studie som presenteres på EASD

Pressemeldinger   •   sep 14, 2016 14:30 CEST

Kontrollen med blodsukker og kolesterol er bedre i Danmark enn i Sverige og Norge ifølge resultatene fra studien Nordic DISCOVER. Studien er den første nordiske studien med sammenlignende langtidsdata som viser hvordan primær-helsetjenesten behandler pasienter med diabetes type-2. Resultatene presenteres for første gang på den europeiske diabeteskonfereansen EASD i Munchen 13-16 september.

TAGRISSO™ (OSIMERTINIB) ER GODKJENT I NORGE FOR PASIENTER MED EGFR T790M MUTASJONSPOSITIV IKKE-SMÅCELLET LUNGEKREFT

Pressemeldinger   •   feb 23, 2016 13:55 CET

Det første nye legemidlet som er godkjent gjennom EU-kommisjonens hurtigprosess er nå også godkjent av Legemiddelverket i Norge. Godkjenningen bygger på studier som viser en objektiv responsrate på 66% og en progresjonsfri overlevelse på 9,7 måneder. Tagrisso er en såkalt målrettet behandling, og vevsprøver eller blodprøver kan fastslå hvilke pasienter som kan ha positiv effekt av legemidlet.

Nyheter 1 treff

Regjeringen foreslår å inkludere ny hjertemedisin på blå resept

Regjeringen foreslår å inkludere ny hjertemedisin på blå resept

Nyheter   •   nov 10, 2011 10:38 CET

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2011/regjeringen-foreslar-a-inkludere-ny-hjer.html?id=662223

Bilder 1 treff

Hjertemedisinen - Brilique

Hjertemedisinen - Brilique

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

32.2 KB • 1024 x 732 px

Dokumenter Se alle 12 treff

World Ovarian Cancer Day, May 8

World Ovarian Cancer Day, May 8

Dokumenter   •   07-05-2018 18:00 CEST

Poster: Nordic DISCOVER observationsstudie presenterad på EASD 160914. HbA1c and second line glucose lowering drug initiation in Denmark, Norway and Sweden: an observational study comparing type 2 diabetes mellitus management in primary care
Abstract: Nordic DISCOVER observational study, K.Birkeland, J. Bodegård, F. Persson. Presented at EASD 160914
Forstoppelse forårsaket av legemidler med opioider er vanlig og plagsomt

Legemidler med opioider er vanlige og nødvendige behandlingsalternativ ved moderate til sterke smerter, som ved f.eks langt fremskreden kreft, men også ved andre ikke-kreftrelaterte smerter. Forstoppelse forårsaket av legemidler med opioider er vanlig og plagsomt. Mange personer lider unødig av opioidforårsaket forstoppelse.

Kontaktpersoner 1 treff

  • Pressekontakt
  • External Communications Manager
  • Presse, CSR, myndighetskontakt, pasientorganisasjoner
  • pewqtrzfa.xqeuferefsniyuuseh@abqstbnrarrzexsneqpcaeg.cgrommq
  • + 46 70 918 65 62
  • + 47 21 00 64 00