Her risikerer du mest

Blogginnlegg   •   nov 20, 2019 14:58 CET

Atradius Risk Map bygger på mange ulike kilder for å vurdere landrisiko, inkludert ulike politiske og økonomiske risikoer, inkludert sivil uro og konflikt. Sterkest forbedring i betydning redusert risiko finner vi i Bulgaria, Den dominikanske republikken og Jamaica. Sterkest negativ utvikling med økt risiko finner vi i Angola, Argentina og Chile. Kartet er oppdatert per 4. kvartal 2019.

Korona knekker bedrifter

Pressemeldinger   •   mar 11, 2020 13:19 CET

​Koronaviruset snur økonomien. Antall konkurser vil øke i Vest-Europa etter en nedgang i 2019. – Det slår også inn her i Norge, sier Morten Nordvold i Atradius. For Vest-Europa ble 2019 et hyggelig år målt i antall konkurser. Nedgangen ble på 0,2 prosent. Sånn kunne det fortsatt, men koronaviruset bråsnur utviklingen.

Betaler ut 50 millioner etter Gresvig-konkursen

Pressemeldinger   •   mar 10, 2020 07:00 CET

Atradius betaler ut 50 millioner etter Gresvig-konkursen. Største utbetaling til en norsk leverandør er opp under 15 millioner kroner. Dette er leverandører som hadde kredittforsikring gjennom Atradius. Utbetalingene til norske leverandører utgjør i underkant av 30 millioner kroner.

Tror mest på avtale for Argentina

Blogginnlegg   •   feb 17, 2020 13:34 CET

Den argentinske økonomien er i krise. Det gjøres mye for å gjenopprette tilliten til økonomien. Vi har vurdert utsiktene i en fersk analyse.

Atradius publiserer løpende rapporter om den økonomiske situasjonen i mer enn 40 land og utsiktene til ulike bransjer. I en fersk rapport gjør vi en analyse av situasjonen i Argentina.

Her kan du lese hele rapporten. Den er publisert på vår hjemmeside.

Argentina står overfor en enorm oppgave. 80 milliarder dollar av gjelden forfaller i år. Mye av det allerede før sommeren. Det gir kraftig tidspress på gjeldsforhandlingene. Det er ikke gjort i en håndvending å restrukturere gjelden. Jobben er startet, men risikoen for å mislykkes er høy.

Argentinas nye administrasjon er i gang med jobben. Den overtok 10. desember. Da tiltrådte Alberto Fernández som president, etter at han vant valget 27. oktober i fjor. Det er flere tøffe hindringer for å lykkes. En av dem er den stramme tidsplanen, som bygger på store gjeldsforfall allerede før sommeren. Vi har ennå ikke sett en samlet plan for arbeidet og IMFs rolle virker uavklart.

Vår konklusjon er at det er mye usikkerhet. Vi tror likevel mest på at forhandlingene vil lykkes. Om hvordan vi kommer fram til denne konklusjonen kan du lese mer om i denne rapporten.

Inflasjonen i Argentina er på mer enn 50 prosent. Arbeidsledigheten er på ti og en tredel av befolkningen lever i fattigdom. Det nye politiske regimet har ingen enkel oppgave. Forventningene spriker hos velgerne, i ulike politiske leirer og hos investorene.

Argentina har gjennomført flere ad-hoc tiltak for å stabilisere økonomien. Det har handlet om ulike ting som forlenget prisfrys, priskutt på medisiner, økt lønn i privat og offentlig sektor, engangsbonus for minstepensjonister, rentekutt og skatterabatt.

​Den argentinske økonomien er i krise. Det gjøres mye for å gjenopprette tilliten til økonomien. Vi har vurdert utsiktene i en fersk analyse. Atradius publiserer løpende rapporter om den økonomiske situasjonen i mer enn 40 land og utsiktene til ulike bransjer. I en fersk rapport gjør vi en analyse av situasjonen i Argentina.

Les mer »

Kredittforsikring og garantier globalt

Blogginnlegg   •   jan 20, 2020 13:58 CET

Vi vil være den foretrukne leverandør på kredittforsikring og garantier og tilbyr en unik global service til norske bedrifter.

I Norge er vi 23 ansatte. Vi har kontor på Lysaker. Samtidig er vi en av verdens største aktører innen kredittforsikring. Det norske kontoret er et av 160 Atradius-kontorer. Vi er etablert i 50 land over hele verden.

Vi jobber tett sammen med våre kolleger over hele verden. Vi er stolte over å tilby en global service med lokalt fokus.

Vår historie her i landet strekker seg tilbake til 1915.

Vi jobber innen kredittforsikring, garanti og inkasso. Det hjelper bedrifter med å beskytte seg mot risiko. Det handler både om å selge produkter og tjenester på kreditt og å oppfylle krav om sikkerhetsstillelse.

Vårt hovedmål er å fremme sikker handel. Det virker inn på vårt samfunnsansvar. Vellykket handel avgjør økonomisk vekst og trygghet over hele verden. Bedrifter som kan handle trygt, er med på å skape arbeidsplasser og redusere fattigdom. 

Vårt hovedmål er å fremme sikker handel. Det handler om å skape arbeidplasser og redusere fattigdom.

Les mer »

Bilde & Video 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Atradius Norge

Managing risk, enabling trade

Atradius har en lang og stolt historie tilbake til 1915. I dag er vi blant de ledende selskapene innen kredittforsikring, garantier og inkasso. Vårt mål er å være best på service. Nøkkelen til gode løsninger er et nært samarbeid med våre kunder i inn- og utland. Vi tilbyr en unik global service til norske bedrifter.

Adresse

  • Atradius Norge
  • Strandveien 15
  • 1366 Lysaker