Gå videre til innhold
– Avtalen sikrer risikokapasitet for norske bedrifter, sier Morten Nordvold, Country Director for Atradius sin virksomhet i Norge og på Island.
– Avtalen sikrer risikokapasitet for norske bedrifter, sier Morten Nordvold, Country Director for Atradius sin virksomhet i Norge og på Island.

Pressemelding -

Atradius inngår avtale med den norske stat

Atradius har inngått reassuranseavtale for kredittforsikring med den norske stat. Avtalen legger til rette for at Atradius som er Norges ledende kredittforsikringsselskap, kan opprettholde sin risikokapasitet for norske bedrifters kredittsalg innenlands og på eksport.

COVID-19 pandemien har skapt den største økonomiske krisen i fredstid på over 100 år. OECD forventer en brutal nedgang i verdensøkonomien på over seks prosent. I eurosonen kan tilbakegangen bli på over ni prosent. Eventuelle nye smittebølger vil føre til ytterligere forverring av økonomien. Dette er en meget alvorlig situasjon der det forventes en kraftig økning i antall konkurser.

Sikrer forutsigbarhet

Avtalen som er signert i dag bidrar til at Atradius kan opprettholde en så normal risikotagning som mulig for alle avtaler som faller inn under ordningen, uten å ta større grep for å møte den store usikkerheten som er forbundet med konsekvensene av pandemien. Avtalen sikrer forutsigbarheten norske bedrifter er avhengig av når de selger sine varer og tjenester på kreditt.

Kredittforsikringsselskapene i Norge forsikret i 2019 en samlet omsetning på ca. 300 milliarder kroner for norske bedrifter. Uten kredittforsikring tørker kreditten inn. Det vil strupe likviditeten og vil bidra til lavere salg for norske bedrifter og flere konkurser i Norge og internasjonalt. Dette vil ytterligere forverre den økonomiske nedgangen. Den statlige ordningen bidrar således til at forsyningskjedene forblir ubrutte og at markedsandeler og norske arbeidsplasser opprettholdes.

– Sikrer bedriftene 

– Atradius er meget fornøyd med den avtalen som nå er inngått med den norske stat. I lys av den pågående krisen kunne vi fort endt opp i en situasjon der 25–30 prosent av risikokapasiteten i kredittforsikringsmarkedet ville blitt trukket tilbake på grunn av den negative økonomiske utviklingen globalt sier Morten Nordvold, Country Director for Atradius sin virksomhet i Norge og på Island.

Konsekvensen ville vært tapte markedsandeler for norsk næringsliv.

– Konkursbølge i høst

Det forventes en betydelig økning i antallet konkurser i noen av norske bedrifters viktigste markeder. Statlige støtteordninger, tålmodige banker og midlertidige lettelser i en del lands konkurslovgivning, har dempet den fulle konsekvensen av pandemien.

– Det er ikke usannsynlig at vi blir møtt av en bølge konkurser i tredje- og fjerde kvartal og utover i 2021. Negativ vekst i BNP, etterspørselssvikt og påfølgende store likviditetsutfordringer blant bedriftene, vil utgjøre de underliggende årsakene til denne utviklingen, sier Nordvold.

Emner

Tags

Regioner


Atradius er den foretrukne leverandør av kredittforsikring og garantier. Vi tilbyr en unik, global service til norske bedrifter. Vi har vært her i mer enn 100 år og er en del av et konsern med tilstedeværelse i mer enn 50 land. 

Pressekontakt

Morten Nordvold

Morten Nordvold

Pressekontakt Adm. direktør +47 901 77 237