Skip to main content

Presseinvitasjon: Avinors Nordområdekonferanse i Tromsø

Nyhet   •   nov 08, 2016 13:59 CET

Avinor arrangerer nordområdekonferanse i Tromsø 14. og 15. november. Hovedtemaet er hvordan luftfarten kan bidra til å støtte opp under samfunns- og næringsutviklingen i landsdelen frem mot 2030.

Sentrale aktører innleder
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner konferansen og presenterer regjeringens forventninger til Avinor.

I tillegg til samferdselsministeren, vil andre sentrale aktører innen poltikk, næringsliv og luftfart innlede til diskusjon på ulike temaer:

Karl Eirik-Schjøtt Pedersen, administrerende direktør for Norsk olje og gass, skal snakke om hvilke muligheter og utfordringer som ligger i 23. konsesjonsrunde: Hvor viktig er oljen for Nord-Norges utvikling – og hva er alternativene?

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten innleder om hvilke forutsetninger han mener må ligge til grunn for fortsatt vekst innen reiseliv og turisme langs kysten.

Ansvarlig redaktør for High North News, Arne O. Holm, vil utfordre deltakerne til å «tenke nytt» om utviklingen i Nord-Norge inn i fremtiden. Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Statens vegvesen og leder for styringsgruppa for Nasjonal Transportplan, innleder på temaet: NTP - Hvordan få mest samferdsel for hver krone?

I tillegg blir det innledere på temaer som industriutvikling, forskning, og sjømat.
Miljø og klima blir også et tema: Hvor stor vekst tåler miljøet i nordområdene?

Dag 2 viet luftfartens rolle
Den andre konferansedagen er spesielt viet luftfarten og Nord-Norge. Sentrale temaer blir blant annet:

  • Hvilken rolle skal luftfarten spille i fremtidens reiseliv i Nord-Norge?
  • Videreutviklingen av flyplassene i Nord-Norge
  • Fjernstyrte kontrolltårn – småflyplassenes redning?

Her blir det innledere fra regionalt politisk nivå, fra Innovasjon Norge, samt fra Avinor og flyselskapene.


_____

Meld deg på pr. e-post til kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.