Skip to main content

4 prosent økning i flytrafikken første halvår

Pressemelding   •   jul 14, 2014 10:39 CEST

Hittil i år har totalt 24,4 millioner passasjerer reist til og fra Avinors flyplasser. Størst har økningen vært på utlandstrafikken med en vekst på 6,2 %. - Nye utlandsruter også fra regionale flyplasser forklarer noe av økningen. Dette er ruter som er godt mottatt både av lokalt næringsliv og befolkning generelt, sier Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.

Sterk vekst i juni

I juni er økningen på passasjertallene totalt i Avinor 6,5 % sammenlignet med
samme periode i fjor. Totalt reiste nær 5 millioner passasjerer over Avinors 46
flyplasser i juni.

På Oslo Lufthavn var økningen på 9,7 prosent sammenliknet med juni 2013. 

Totalt reiste 2 437 707 over flyplassen i juni 2014, mot 2 223 075 i juni 2013.

- Juni er en måned med både høy forretnings- og fritidstrafikk. Den regnfulle og
kjølige starten på sommeren har trolig stimulert nordmenns reiselyst, i tillegg
har vi fått en betydelig styrkning av rutetilbudet på Oslo Lufthavn, sier
medieansvarlig Joachim Westher Andersen, og legger til: -De nye langrutene til
Norwegian har stor betydning for økningen i trafikken, men det er også en
generell vekst på store, etablerte ruter.

For Bergen lufthavn Flesland var økningen i juni på 1,8 %, for Trondheim lufthavn
Værnes var økningen 3,6 %, mens Stavanger lufthavn Sola hadde en passasjervekst
på 4,2 % i juni.

Også for regionale flyplasser var det en generell vekst i juni.

Harstad Narvik lufthavn Evenes økte med 10,8 %, og lufthavnsjef Eirik
Bergstedt forklarer dette slik: - Kabinfaktoren til og fra Evenes er svært høy. I tillegg har Norwegian satt opp en ekstra flyvning mellom Evenes og Oslo. Dette er et godt utnyttet tilbud og svært positivt for regionen.

Transitt-tall er inkludert i juni.

Flybevegelser
Antall flybevegelser for 1. halvår økte med 5,4 % til 417 606 bevegelser.
Antall flybevegelser i juni økte med 4,1 % til 76 740.