Skip to main content

Avinor Bodø lufthavn går nye veier

Pressemelding   •   feb 15, 2016 10:00 CET

Transportkomiteen og Stortinget har åpnet opp for at private aktører kan spille en større rolle når det gjelder drift av Avinors lufthavner. Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å utarbeide fremtidsrettede, effektive og robuste driftsorganisasjoner.

Avinor har fått i oppdrag å forberede en overtakelse av Bodø flyplass fra Forsvaret fra 1. august 2016. Med de føringer som er gitt har Avinor valgt en driftsmodell som innebærer eksterne leveranser innenfor områdene brann- og redningstjenester, plasstjenester og flyside elektrotjenester ved Bodø lufthavn.

Den 15. februar 2016 tildeler Avinor leveranse av brann- og redningstjenester ved Bodø lufthavn til Falck Emergency AB. Kontrakten går over 2 år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse.

Milepæl
Tiltaket er et ledd i Avinors pågående arbeid for å redusere egne driftskostnader og styrke selskapets konkurranseevne.

- Tildelingen er en milepæl for Avinor da dette er første gang det blir ekstern leveranse av brann- og redningstjenesten på en av våre lufthavner, sier divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken.

Falck er valgt etter jevn konkurranse og en samlet vurdering av kvalitet og pris. Falck er et verdensomspennende selskap med ansatte i mer enn 45 land.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med Falck. Falck er et av Europas største brann- og redningsselskaper, med god erfaring fra flyplassdrift, så vi har stor tro at denne løsningen vil fungere bra, sier lufthavnsjef ved Bodø lufthavn, Inger-Hilde Tobiassen,

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.