Skip to main content

Avinor har levert konsesjonssøknad og forprosjekt med kostnadskalkyle for en eventuell ny regional lufthavn på Hauan i Mo i Rana

Pressemelding   •   des 17, 2015 11:25 CET

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) ferdigstilt og levert et forprosjekt med kostnadskalkyle og konsesjonssøknad for en eventuell ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana.

Oppdraget ble mottatt våren 2014, og etter nødvendige avklaringer ble arbeidet igangsatt høsten 2014.

- Det er verifisert at det er teknisk og flyoperativt gjennomførbart å anlegge en ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana, sier prosjektdirektør i Avinor, Nic Nilsen.

Nytt regelverk
En eventuell ny flyplass i Mo i Rana vil bli sertifisert etter det nye EU- regelverket som ble gjeldende i Norge fra høsten 2014. Dette flyplassprosjektet vil derfor, dersom det realiseres, bli et av de første i Europa som legger det nye regelverket til grunn helt fra planleggings og - prosjekteringsstadiet.

Det arbeidet som Polarsirkelen Lufthavnutvikling tidligere har gjennomført, har blitt benyttet i prosjektarbeidet.

Finansering
Den finansielle rammen for prosjektet er beregnet til 2,249 millioner kroner i 2015-prisnivå, inkludert usikkerhetsavsetning. I tillegg vil det komme prisstigning frem til eventuell beslutning, og i byggeperioden som er beregnet til 4,5 år.

Avinor legger til grunn at ved en eventuell beslutning om bygging, vil selskapet bli tilført midler for å kunne gjennomføre byggingen, slik det fremkommer av Stortingsmelding 38 - 2012/2013. Således vil det ikke utløses ekstra finansieringskostnader.

Avinor har i forbindelse med arbeidet i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) anbefalt at Mo i Rana lufthavn, Røssvoll og Mosjøen lufthavn, Kjærstad legges ned når den nye flyplassen eventuelt står klar. Dette er en viktig forutsetning for Avinor.

Konsesjonssøknad
Konsernledelsen i Avinor har i dag godkjent forprosjekt og kostnadskalkylen, og besluttet å sende konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet slik SD har bedt om. I konsesjonssøknaden fremgår det at finansieringen og politisk beslutning rundt den nye flyplassen ikke er avklart, det er ikke fattet politisk vedtak om bygging.

For ytterligere spørsmål- ta kontakt med prosjektdirektør Nic Nilsen, telefon 91 55 70 01.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.