Skip to main content

Biologisk mangfold på Avinors lufthavner

Pressemelding   •   jun 07, 2013 14:51 CEST

- Mange lufthavner ligger på flate områder i lavlandet ved elvedeltaer, strandflater eller lignende flate områder som fra naturens side i mange tilfeller er rike områder. Her finner vi ofte områder som er for eksempel spesielt viktige for fugl for å finne mat på trekk på  vei nordover eller som hekkeområde. Vi har registrert både truede fugle-, innsekts- og plantearter sier miljørådgiver i Avinor, Ingunn Saloranta.

Og mens industrialiseringen i landbruket har medført færre naturlige og viltvoksende sommerenger (kalt slåtteng blant fagfolk), så trives slike enger fortsatt svært bra på Avinors lufthavner.

-Måten vi vedlikeholder grøntområdene rundt rullebanene i kombinasjon med jevn tilførsel av strøsand og lokal frøbank fra tidligere blomsterenger i jorda, gjør at vi faktisk har noen av Norges fineste blomsterenger innenfor våre gjerder. Ta en titt ut vinduet neste gang du lander på for eksempel Kristiansand eller Ålesund lufthavn, sier Saloranta.
 
Tap av biologisk mangfold er både et nasjonalt og et globalt problem. Biologisk mangfold er en forutsetning for et robust samfunn med blant annet rent vann og frisk luft. FNs miljøprogram opplyser at 150 – 200 arter forsvinner hver dag, og nylig ble FNs naturpanel opprettet.

-Norge har en rekke nasjonale mål for å bevare det biologiske mangfoldet, og vi ønsker å gjøre vår del, opplyser Saloranta

Avinor har blant annet hatt tett kontakt med Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse med kartleggingsarbeidet.

Engasjerte
Miljørådgiveren sier at lufthavnsjefene har vært engasjerte og bidratt positivt inn i kartleggingsarbeidet som har fulgt en prioritert liste.

-Det første vi gjorde var å identifisere hvilke lufthavner naturen og omgivelsene legger til rette biologiske mangfold. Så startet vi kartleggingsarbeidet der, og tok for oss lufthavn etter lufthavn, avrunder Saloranta. 

Kartleggingsarbeidet sluttføres i 2013, og om du ønsker å vite mer om biologisk mangfold ved lufthavnene til Avinor, kan du besøke miljøsidene på Avinor.no.