Skip to main content

​Kontrollerer finsk luftrom fra Kirkenes

Pressemelding   •   nov 10, 2016 18:22 CET

Avinor Flysikring tok i dag over ansvaret for drive deler av finsk luftrom fra Kirkenes tårn- og innflygingskontroll.

Tidligere i høst ble Avinor Flysikring og Finavia enige om en avtale som innebærer at deler av finsk luftrom nå kontrolleres fra tårn- og innflygingskontrollen i Kirkenes. Denne løsningen gjør det både enklere og mer effektivt for flyselskapene.

Avtalen har kommet i stand gjennom arbeidet som partene gjør gjennom NEFAB – Den nordeuropeiske luftromsblokken. Her har man sett at flygekontroll på tvers av landegrensene er et viktig steg for å få mer effektive luftromsoperasjoner.

- Dette er en viktig milepæl for oss. Dette bekrefter at vårt internasjonale samarbeid gir fordeler for kundene. Vi jobber nå videre for å finne gode løsningen for operasjoner på kryss av landegrensene, sier administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.