Skip to main content

Ny lufthavn i Bodø

Pressemelding   •   feb 28, 2017 12:17 CET

Regjeringen gir sin støtte til bygging av ny lufthavn i Bodø.


- Dette er en meget stor nyhet. Det er ikke hver dag vi får i oppdrag å bygge ny lufthavn. Beslutningen er tatt i tråd med Avinor og Forsvarets anbefalinger, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Avinor venter nå på å motta det formelle oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Et slikt prosjekt vil følge en ordinær prosess med forprosjekt, skisseprosjekt og detaljprosjekter før spaden kan stikkes i jorda.

- Det er viktig å understreke at dagens lufthavn er en sikker og god lufthavn, men vi skal finne en fremdriftsplan som raskest mulig løser oppdraget vi får, og som samtidig ivaretar behovet til mange aktører i denne prosessen. Vi kan love vårt fulle engasjement, avslutter Falk-Petersen.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.