Skip to main content

Ny passasjerrekord for Avinor og Oslo lufthavn - Over 50 millioner reisende i 2016.

Pressemelding   •   jan 10, 2017 12:05 CET

50 802 801 passasjerer reiste over Avinors 46 lufthavner i året som gikk. Dette er en økning på 1,6 prosent.
I desember reiste 5,3 prosent flere passasjerer med fly enn samme måned i 2015.

- Trafikken fortsetter å vokse, og vi forventer at den gjør det også i 2017. Dette viser hvor viktig luftfart er for Norge. Vi jobber med store prosjekter for å ivareta etterspørselen og skape gode passasjeropplevelser. I år ferdigstiller Avinor terminalutvidelser både i Oslo og Bergen. Videre etablerer vi et nytt tårnsenter basert på spennende, ny teknologi. Også i Tromsø og Stavanger utvider vi og bygger nytt, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Betydelig vekst i desember
Utlandstrafikken økte mest (9,6 prosent) i desember, innland økte med 3,1 prosent, mens offshoretrafikken fortsatt synker (-13,9 prosent). Interkontinental trafikk økte med hele 12,1 prosent.

- Spesielt USA hadde en sterk utvikling, med 36 prosent økning. Det er rutene fra Oslo til Miami, Los Angeles og Las Vegas som står for denne veksten. Mange nordmenn har reist til USA i juleferien, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Blant Avinors lufthavner var det størst vekst ved Tromsø lufthavn, men også Oslo, Bodø og Trondheim hadde god vekst. Stavanger og Bergen hadde en liten nedgang.

Ny passasjerrekord for Avinor og Oslo lufthavn i 2016
50,8 millioner passasjerer reiste over Avinors flyplasser i 2016. Det var store regionale forskjeller.
28 av Avinors flyplasser hadde en økning i 2016, mens 18 fikk en nedgang. Det var spesielt god vekst i Oslo
(4,5 prosent), Tromsø (4,8 prosent) og Bodø (3,9 prosent), mens Stavanger hadde en nedgang på 6,8 prosent. Det var marginale endringer i Trondheim (+1,5 prosent) og Bergen (-1,2 prosent).

Oslo lufthavn passerte 25 millioner for første gang
Oslo lufthavn passerte for første gang 25 millioner passasjerer og endte på nesten 25,8 millioner passasjerer i 2016
(+4,5 prosent).

- Nye ruter til Boston, Miami, Las Vegas, London Stansted og Vilnius har bidratt til veksten, men det har også vært sterk vekst på etablerte ruter som København, Alicante og Stockholm, avslutter Spruit.

Sterk vekst for Spania
Det var størst vekst på reiser til og fra Spania i 2016, med 300 000 flere passasjerer enn i 2015 (+13 prosent). Størst nedgang var det til og fra Tyrkia, med 190 000 færre passasjerer enn i 2015 (-28 prosent).

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.