Skip to main content

Ny teknologi skal erstatte radaren

Pressemelding   •   aug 10, 2015 11:11 CEST

Fram mot 2018 skal Avinor fase ut 14 av 22 radarer. Ny teknologi skal gi bedre overvåking av luftrommet.


Prosjektet NORWAM har en kostnadsramme på omkring 300 millioner kroner, og arbeidet med å fase ut de første radarene er allerede i gang.

-I mai faset vi ut primærradarene på Sola, Flesland og Værnes, opplyser direktør for systemdrift i Avinor, Håkan Olsson.

Teknologien som overtar er basert på nye bakkestasjoner, GPS og teknologier omtalt som henholdsvis WAM (Wide Area Multilateration), ADS-B (Automativ Dependent Surceillance-Broadcast) og ARTAS (ATM surveillance tracker and server).

-Disse teknologiene forbedrer nøyaktigheten og presisjon i beregningen av posisjonen til et fly, og denne informasjonen brukes av flygelederne i tårn og ved kontrollsentralene for sikker avvikling av flytrafikken, sier Olsson.

Denne teknologien er også rimeligere og enklere å vedlikeholde en dagens radarstasjoner.

Trygger nordsjøtrafikken
NORWAM-prosjektet vil også bidra til en styrking av flysikkerheten i Nordsjøen - og i nordområdene helt opp til Svalbard.

-Med den nye teknologien vil flygelederne til enhver tid vite hvor flyene er i disse havområdene, slik vi i dag følger med på flytrafikken på fastlandet med dagens radarteknologi, sier Olsson.

Det er stor helikopteraktivitet mellom fastlandet i Norge og olje- og gassinstallasjonene ute i havet. I tillegg er flytrafikken i nordområdene i kraftig vekst. Dette gjelder særlig overflygninger i det nordlige luftrom. Disse flyene kommer fra Finland, Russland, Tyrkia. Midtøsten, India, Pakistan, USA og Canada.

Radarfritt i 2035
I perioden fra 2019-2035 vil de siste 8 radarene til Avinor bli faset ut. Sist ut blir Haukåsen radar. Da vil en epoke i norsk luftfartsovervåking være over.


Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.