Skip to main content

Slik blir butikk- og serveringstilbudet på Bergen lufthavn, Flesland

Pressemelding   •   feb 23, 2016 12:41 CET

-Bergen lufthavn, Flesland er en viktig bidragsyter for vekst og utvikling av næringslivet på Vestlandet. Flyplassen er det første møtet med regionen for mange tilreisende, og starten på reisen ut i verden for Vestlendingene. Mangfoldet av butikker og serveringssteder vi kan tilby passasjerene våre fra åpningen av den nye terminalen er vi både fornøyde med og stolte av, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør på Bergen lufthavn, Flesland.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.