Skip to main content

Trafikktall april - fremdeles solid vekst i Nord-Norge

Pressemelding   •   mai 10, 2016 12:08 CEST

Apriltallene viser liten endring i totalt antall passasjerer sammenlignet med samme måned i fjor (+0,1 prosent).

Totaltallene for Avinors 46 lufthavner viser en vekst på innlandstrafikken på 2 prosent, og en nedgang i utlandstrafikken på 2,2 prosent. Offshoretallene fortsetter å synke - i april i år var det 22,4 prosent færre offshore-passasjerer enn i april 2015.

Antall passasjerer som reiser til og fra lufthavnene i Nord-Norge fortsetter å øke kraftig. Både Tromsø lufthavn, Langnes og Bodø lufthavn hadde en passasjervekst på over 4 prosent i april, mens antall passasjerer på de lokale lufthavnene i Nord-Norge økte med hele 9,1 prosent.

Oppgang i Oslo og Trondheim, ned i Bergen og Stavanger
Trondheim lufthavn, Værnes, og Oslo Lufthavn hadde også passasjervekst i april, på henholdsvis 2,5 prosent og 1,7 prosent.

Bergen lufthavn, Flesland hadde en nedgang på totalt 3,5 prosent, og Stavanger lufthavn, Sola har en reduksjon i antall passasjerer på 6,7 prosent. Også andre lufthavner med mye offshorerelatert trafikk opplever trafikknedgang.

- Trafikkveksten i april er påvirket av det faktum at påsken i år var i mars. Dette har en positiv effekt på antall innlandspassasjerer i april, mens effekten på utenlandspassasjerer er motsatt, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

2,1 prosent vekst hittil i år
Totalt 9 456 777 passasjerer har reist innenlands over Avinors lufthavner hittil i år. Dette er en økning på 2,3 prosent sammenliknet med fjoråret. Totalt 5 562 756 passasjerer har reist til og fra utlandet - en vekst på 2,4 prosent. Til sammen har 15 183 423 passasjerer reist over Avinors lufthavner hittil i år, en økning på 2,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

Merknad: feil i marstallene ved lokale lufthavner i Finnmark.
Marstallene inneholdt dessverre feil tall for enkelte lokale lufthavner i Finnmark. For eksempel ble det meldt om en svært stor nedgang i antall passasjerer ved Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø. Feilen er nå rettet opp, og de korrekte trafikktallene ligger på våre nettsider (https://avinor.no/konsern/om-oss/trafikkstatistikk/trafikkstatistikk). Berlevåg, Båtsfjord og Vardø hadde god vekst i mars, og Vadsø hadde en trafikknedgang på 4,2 prosent.

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.