Skip to main content

Jo flere byråkrater, jo mindre effektivitet?

Nyhet   •   mai 09, 2016 09:24 CEST

Jo flere byråkrater, jo mindre effektivitet? Av administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom AS

Regjeringspartiene og opposisjonen diskuterer stadig hvem av dem som har hyret inn flest byråkrater i statsforvaltningen. Den gjentagende debatten har fått meg til å undres. Hva er egentlig en byråkrat? Og stemmer det jeg har hørt, at jo flere byråkrater som ansettes, jo mindre effektiv blir offentlig sektor?

Jeg har i størstedelen av min karriere arbeidet i private bedrifter og har altså ikke vært byråkrat. Nå leder jeg ROM Eiendom, et eiendomsselskap eid av NSB som igjen eies av Samferdselsdepartementet. Betyr det at jeg har blitt byråkrat?

Det er ikke så rart at effektiviteten i offentlig sektor er et yndet diskusjonstema. Vi har lenge levd på stor fot her i landet og har latt kostnadene øke i takt med økende oljeutvinning og -pris. Investeringsviljen har vært stor, det har blitt bygd veier, bane, skoler, barnehager og kulturhus. I kjølvannet av gode investeringer følger imidlertid ofte budsjettoverskridelser, og vedlikehold har dessverre lett for å bli utsatt og utsatt. I kommunen der jeg bor, tok det 1 1/2 år å bygge 800 meter fortau. Jeg er sikker på at det kunne vært fikset på fire uker hvis kommunen hadde prioritert det.

Hvorfor hører vi stadig slike historier? Jeg tror forklaringen ligger i måten mye av den offentlige virksomheten styres på - med årlige tildelinger og budsjetter. Budsjettstyring gir den offentlige eieren kontroll over virksomhetens utgifter. Det som dessverre ikke blir kontrollert like godt, er hvor effektivt virksomheten gjennomfører oppgavene sine.

Også i ROM Eiendom har vi kostnadsbudsjett, men i tillegg har vi avkastningskrav på alt vi gjør. Dermed har vi altså insentiver til både å øke inntektene våre og redusere kostnadene. Som eiendomsforvalter har vi en sterk motivasjon til å utnytte det kommersielle potensialet i eiendommene våre best mulig. Vi vedlikeholder ROMs eiendommer planmessig og proaktivt - før kostnadskrevende skader oppstår. Det at vi leier ut på kommersielle vilkår, motiverer også leietakerne våre til å bli mer effektive. Selv de aktørene som lever av offentlige bevilgninger, blir motiverte til å redusere sin arealbruk for å få ned driftskostnadene sine.

Som eiendomsutvikler har ROM inntekter fra salg av selvutviklede boliger og næringsbygg. Det gir oss insentiver til å skape attraktive bygg, men også til å jobbe kostnadseffektivt. Når vi kjøper arkitekt- og entreprenørtjenester, starter vi derfor alltid med å prekvalifisere aktuelle tilbydere før vi gjennomfører priskonkurranse. På den måten sikrer vi at beste tilbyder blir valgt til riktig pris.

Det er bra at stadig flere offentlige instanser innser at mål- og resultatstyring bidrar til å gjøre en virksomhet mer effektiv og produktiv. Blant annet vet jeg at flere norske kommuner har opprettet egne selskaper hvor tradisjonell budsjettildeling er droppet til fordel for resultatmåling.

Det er en utbredt oppfatning at en byråkrat er en pedantisk person som sitter og flytter papir på et offentlig kontor. Jeg er overbevist om at vi ved å redusere bruken av budsjettstyring og tildelingsbrev, og heller innføre resultatstyring flere steder i det offentlige, vil få langt mer velferd igjen for skattepengene våre. I tillegg vil en slik omlegging gi en morsom bieffekt, nemlig at antallet offentlige ansatte som kjenner seg stigmatiserte som byråkrater, vil gå kraftig ned.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy