Skip to main content

"Nordisk lys" vinner av Bane NOR Eiendoms konkurranse om Fjordporten Oslo S

Pressemelding   •   jan 23, 2018 12:00 CET

Fjordporten Oslo S, illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter og C. F Møller

En enstemmig jury har kåret prosjektet «Nordisk lys» til vinner av Bane NOR Eiendoms begrensede plan- og designkonkurranse om å utforme «Fjordporten Oslo S»

Vinnerteamet bak prosjekt «Nordisk lys» består av Reiulf Ramstad Arkitekter og C.F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering.

- Vi er meget fornøyd med «Nordisk lys» som vinner av plan- og designkonkurransen for Fjordporten, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle Oslo S som Norges viktigste og flotteste kollektivknutepunkt, sier konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.

Utdrag fra juryens rapport:
Vinnerprosjektet, ”Nordisk lys”, har sin styrke i et behersket og forsiktig formuttrykk. Prosjektets foreslåtte integrasjon med stasjonsarealene og utkastets helhetlige grep vil kunne bidra til å videreutvikle Oslo S som landets største kollektivknutepunkt, og vil kunne gi de reisende flotte nye romlige og opplevelsesmessige kvaliteter. Prosjektet viser gode løsninger for sammenheng og utforming av de tilgrensende byrommene. Grepet gir et godt potensial for ivaretakelse og synliggjøring av den fredede Østbanen, og vil kunne gi den en sentral rolle som del av stasjonens visuelle identitet. Prosjektet fremstår som gjennomførbart, og viser en forståelse av den kompleksiteten som oppgaven inviterer til.»

Bakgrunnen for konkurransen:
Bane NOR Eiendom inviterte i juni 2017 til en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av «Fjordporten Oslo S».

Bane NOR skal de neste årene utvikle Oslo S. Kollektivknutepunktet skal forbedres og tilrettelegge for flere reisende. I tillegg skal legges til rette for eiendomsutvikling og for å kunne yte bedre service til de reisende. Utviklingen tar utgangspunkt i prosjektet «Nye Oslo S», utarbeidet av Space Group i 2008. Prosjektet omfatter tre hovedbygninger; Stasjonsalleen, Krystallen og Fjordporten. Første trinn i dette prosjektet er stasjons- og høyhus-prosjektet ”Fjordporten”.

Fjordporten vil få en fremtredende rolle i bybildet med sin sentrale lokalisering, størrelse, høyde og plassering som del av kollektivknutepunktet og inntil Christian Frederiks plass.

Et viktig mål med konkurransen for Fjordporten var å finne et nytt bygningsuttrykk for høyhuset som samspiller bedre med omgivelsene, gir gode forutsetninger for gjennomføring og sikrer høy arkitektonisk kvalitet. Samtidig er det viktig at Fjordporten blir en velfungerende del av stasjonen.

Juryens avgjørelse:
Juryens vurdering er at «Nordisk lys» best svarer på programmets utfordringer. Prosjektet viser en god forståelse for oppgavens mange premisser og en vilje og entusiasme for å finne løsninger gjennom god og bærekraftig arkitektur. Juryen mener forslaget har et konsept som viser en egnet tilnærming og er robust nok til å tåle de nødvendige justeringer, og at prosjektet vil kunne styrkes gjennom dette arbeidet

Jury
De innleverte utkastene ble bedømt av en jury med følgende sammensetning:
Geir Haaversen, Sivilarkitekt MNAL, A lab (juryens leder)
Gudmund Stokke, Sivilarkitekt MNAL, Nordic
Ellen Haug, Sivilarkitekt MNAL Prosjektsjef Bane NOR Eiendom
Tor Saghaug, Sivilingeniør, Prosjektdirektør Bane NOR Eiendom 
Rune Breivik, Cand.agric. Prosjektsjef Bane NOR Eiendom
Jostein Berger Meisdalen, Cand. agric,Senioringeniør Bane NOR
Knut Øivind Ruud Johansen, Direktør for stasjoner Bane NOR Eiendom
Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund har vært jurysekretær.

Konkurranseteam
24 internasjonale team søkte om å delta i konkurransen. Følgende fire team ble valgt ut:

  • Reiulf Ramstad Arkitekter, C. F Møller Arkitekter, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering
  • BIG Bjarke Ingels group, Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering
  • Ingenhoven Architects, Common Ground, Atelier Loidl Landschaftsarchitecten, Werner Sobek, CDM Smith Consult
  • Sauerbruchutton Studio Oslo landskapsarkitekter, Bollinger & Grohmann Ingeniører, Golder assosiates

Om Bane NOR Eiendom

I Bane NOR Eiendom er all norsk jernbaneeiendom samlet. Porteføljen har en brutto verdi på 45 milliarder kroner og består blant annet av stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Bane NOR Eiendom utvikler attraktive og effektive kollektivknutepunkter og bidrar aktivt i by- og stedsutviklingen i Norge. Sentralt i virksomheten står å tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for sykler og biler. Til togoperatørene tilbys funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg. Bane NOR Eiendom er også en stor utvikler av boliger og næringsbygg.

Bane NOR Eiendom er en del av Bane NOR-konsernet og har som ambisjon å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

For mer informasjon, følg oss på Facebook og besøk vår nettside.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy