Skip to main content

Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg

Pressemelding   •   jun 14, 2013 12:02 CEST

De nye  kontorene har en unik beliggenhet, sentralt i Oslo og med kort vei til byens  viktigste kollektivknutepunkt, Oslo S. Det legges opp til at alle ansatte skal  bruke kollektive transportmidler som tog, buss, trikk og t-bane til og fra jobb.  Byggene har videre et betydelig antall sykkelparkeringsplasser for de  ansatte.

Kontorbyggene i Schweigaards gate 21 og 23 er de  første byggene i Norge som oppnår miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent.  Byggene har for øvrig vært pilotprosjekt i arbeidet med å få implementert den  internasjonale bransjestandarden til norske forhold.

Schweigaardsgate 21 og Schweigaardsgate 23 blir  17.6.13 tildelt BREEAM-NOR Excellent design- og prosjekteringsfase  sertifikat.

– Schweigaardsgate 21 og 23 vil for alltid bli et  forbilde i bærekraftig bygging. Rom Eiendom har utviklet og dokumentert to bygg  med bærekraft i særklasse, til beste for byggets brukere, omgivelsene og ytre  miljø. På rekordtid har prosjektene gått opp en løype hvor mange andre  prosjekter har tatt følge, og kvalifisert for Norges første BREEAM-NOR  sertifikater. Selv om mange kommer etter, er det kun byggene i Schweigaardsgate  som i dag kan dokumentere fremragende kvaliteter i form av et uavhengig og  troverdig sertifikat. Vi gratulerer alle som har bidratt i prosjekteringen med  Excellent innsats, og fremtidens brukere med et bærekraftig bygg, sier Sverre  Tiltnes, daglig leder i NGBC.

– Med den miljøstrategien Rom Eiendom har og de  miljømålene som ble satt tidlig i prosjektene Schweigaards gate 21- 23, er vi  meget tilfreds med å ha oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent.  Dette har vært en fin reise hvor alle involverte fra rådgivere til utførende har  bidratt for å få dette til. Resultatet er to bygg som dokumenterer kvaliteter  langt utover de gjeldende byggeforskriftene. Byggene er arealeffektive,  fleksible og fremtidsrettede, og gir stor merverdi for leietakere, eiere og  samfunn, sier prosjektdirektør Eyvind Skaar i Rom Eiendom. 

– Vi er  godt fornøyde med at vi skal flytte inn i et hus som har oppnådd BREEAM-NORs  Excellent-sertifisering. Dette er et resultat av stort miljøfokus og de valg som  er gjort i byggeprosessen, og gjennom det vi selv skal bringe med oss inn i  huset, og et godt samarbeid med utbygger, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i  Gjensidige Forsikring.

– Vi er  stolt over at vi nå skal flytte inn i et av Norges mest miljøvennlig bygg.  Vi  skal sørge for å bidra til en samfunnsutvikling der stadig flere kan reise  kollektivt. Det gjelder ikke minst våre egne ansatte. Det har vi fått til med  det nye hovedkontoret som er plassert ved Oslo S slik at vi kan bruke buss,  t-bane, trikk eller tog til jobb. Bygget er også godt tilrettelagt for de som  ønsker å sykle til og fra jobb. Dette er et fremtidsrettet bygg med høye  miljøkvaliteter, avslutter konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Nøkkelinformasjon:

 • Måloppnåelse for Schweigaards gate 21: 75 poeng  (krav 70 poeng)
 • Måloppnåelse for Schweigaards gate 23: 73 poeng  (krav 70 poeng)
 • Det  helhetlige prosjektet på tomten innebærer bygging av to sammenhengende bygg på  åtte etasjer, med et felles kjellerareal over tre plan på totalt 32000  kvm
 • Byggene  ferdigstilles 2. og 4. kvartal 2013: NSB konsern flytter inn i juni og  Gjensidige Forsikring i oktober i henholdsvis Schweigaardsgate 23 og  21
 • Skanska  har valgt å organisere byggeplassen som Grønn Byggeplass
 • Parkeringsplasser: 41
 • Kontorarbeidsplasser: Ca. 1.300
 • Sykkelparkeringsplasser: Totalt 364   

Fakta om  prosjektet:

 • Byggherre: Rom Eiendom AS
 • Prosjektledelse: OEC Gruppen ved OEC  Consulting
 • Arkitekt: Lund + Slatto Arkitekter
 • Totalentreprenør: Skanska 

Fakta om  BREEAM:

BREEAM (BRE Environmental Assessement Method) er  verdens ledende miljøklassifiseringssystem. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning,  som knytter systemet til Norsk praksis og politikk. BREEAM-NOR er utviklet og  eid av Norwegian Green Building Council (NGBC), sammen med BREEAMs internasjonal  rettighetshaver BRE Global Ltd. NGBC kan levere 3.dje parts sertifisering etter  BREEAM-NOR.

BREEAM-NOR er et helhetlig verktøy som måler  byggets bærekraft, til beste for bruker, leietaker, og miljø. Det gis poeng  innenfor god prosjektledelse, energiforbruk, innemiljø, gode alternativer til  privatbil, materialvalg, avfallhåndtering, økologi, forurensning m.m. Den  samlede poengsum avgjør hvilken klasse bygningene får: Pass, Good, Very Good,  Excellent eller Outstanding. 

Sertifikat kan utstedes i et design- og  prosjekteringsfase sertifikat (foreløpig), og et endelig sertifikat som  verifiserer gjennomføring i tråd med spesifikasjonene.


Kontaktperson Rom Eiendom  AS:

Signe Horn, Direktør for samfunnskontaktmob. 92603520,  epost signeh@romeiendom.no

Eyvind Skaar, Prosjektdirektør
mob. 97960435, epost eyvinds@romeiendom.no


Kontaktperson  NGBC:

Sverre Tiltnes, Daglig leder NGBC
mob. 90758867, epost sverre.tiltnes@ngbc.no

ROM Eiendom AS er en av Norges ledende eiendomsselskap. Kjernevirksomheten er eiendomsutvikling, stasjonsutvikling, samt å eie, forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom.
ROM har som mål å skape bedre byrom der mennesker møtes.

For mer informasjon, følg oss på Facebook og besøk vår hjemmeside.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy