Skip to main content

VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Pressemelding   •   feb 26, 2013 08:00 CET

Konsernresultatet etter skatt i fjerde kvartal utgjorde 47,9 millioner kroner, opp fra 44,1 millioner kroner i tredje kvartal. Resultatfremgangen i 4. kvartal forklares av sterk utlånsvekst og lavere innskuddskostnader.

Resultatet for hele året 2012 ble 163,4 millioner kroner, sammenlignet med 96,8 millioner kroner i 2011. Resultatveksten på årsbasis forklares av sterk utlånsvekst og økt kostnadseffektivitet.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal. Utlånsporteføljen økte 307 millioner kroner, mens innskuddene økte 348 millioner kroner. Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 4. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert kjernekapitaldekning på 12,5 %.

Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, lån uten sikkerhet, «NorwegianReward» kredittkort og flybillettfinansiering i samarbeid med Norwegian, alt distribuert gjennom internett.


Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har pr. 31.12.2012 en kundemasse på 209.900 kunder, fordelt på 26.500 lånekunder, 49.200 innskuddskunder og 134.200 kredittkortkunder.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se årsrapport for 2012 og investorpresentasjon for 4. kvartal 2012 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Reports/2012

For eventuelle spørsmål kan du ringe;


Administrerende direktør Erik Jensen; tlf nr: 92634501 eller Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: 93403904


https://www.banknorwegian.no/

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy