Skip to main content

VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Pressemelding   •   aug 15, 2013 08:00 CEST

Vellykket lansering i Sverige.

Konsernresultatet etter skatt i 2. kvartal utgjorde 58,0 millioner kroner, en økning på 4,5 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013. Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst og inkluderer oppstartskostnader for den svenske virksomheten.

Den sterke kunde- og  utlånsveksten fortsatte i 2. kvartal. Utlånsporteføljen økte 411 millioner kroner, mens innskuddene økte 88 millioner kroner. Bank Norwegian lanserte «Norwegian Reward» kredittkort i Sverige i mai 2013 og har allerede rekruttert over 10.000 kunder. Banken lanserer lån og innskudd i det svenske markedet i 3. kvartal.

Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 2. kvartal. Bank Norwegian er godt kapitalisert med en konsolidert ren kjernekapitaldekning på 12,5 %.

Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, nedbetalingslån, «Norwegian Reward» kredittkort og flybillettfinansiering i samarbeid med Norwegian, alt distribuert gjennom internett.

Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har pr. 30.6.2013 en kundemasse på 247.700 kunder, fordelt på 30.100 lånekunder, 52.600 innskuddskunder og 165.000 kredittkortkunder.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.  

For ytterligere informasjon, se kvartalsrapport og investorpresentasjon for 2. kvartal 2013 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Reports/2013

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Erik Jensen; tlf nr:  92634501
eller Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr:  93403904 

https://www.banknorwegian.no/

https://www.banknorwegian.se/


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar