Skip to main content

Barnekreftdagen: En viktig markering for barn og unge med kreft

Pressemelding   •   feb 07, 2016 17:00 CET

Den internasjonale Barnekreftdagen

Barnekreftdagen: En viktig markering for barn og unge med kreft
I Norge er kreft i barneårene den hyppigste dødsårsaken ved sykdom hos barn og unge mellom 1 og 18 år. Selv om kreft hos barn er veldig sjeldent, er det hvert år om lag 180 barn og unge som får diagnosen. Av disse overlever ca. 80 %.
I et rikt land som Norge kan vi tilby den beste medisinske behandlingen for våre barn. Realiteten i resten av verden ser ganske annerledes ut.

Internasjonale tall viser at overlevelsen ved barnekreft i utviklingsland land er så lave som 10-20 % . Av 250 000 diagnoserte er det 90 000 barn rundt om i verden som ikke overlever sykdommen. Mange barn får ikke engang muligheten til å bli diagnosert, da store deler av verden verken har eller kan tilby medisiner og helsetjenester som er tilgjengelige for alle.

15. februar markeres den internasjonale barnekreftdagen. Et årlig arrangement som ble startet av Childhood Cancer International (CCI), et nettverk av 181 grasrotorganisasjoner og nasjonale nettverk av foreldre i 90 land, fordelt på 5 kontinenter. Som medlem av CCI er Barnekreftforeningen en del av dette nettverket.

Den internasjonale barnekreftdagen, første gang gjennomført i 2002, er en global samarbeidskampanje for å øke bevisstheten rundt barnekreft, og vise støtte overfor barn, unge og overlevere med kreft og deres familier. Dagen markeres ved å sette fokus på barnekreft og å gi folk en dypere forståelse for utfordringer de rammede barna, deres familier og lokalsamfunnet står ovenfor.

Den internasjonale barnekreftdagen vektlegger viktigheten av at alle barn med kreft fortjener best mulig behandling, uavhengig av nasjonalitet, økonomisk status og sosial bakgrunn. Det er en dag for å markere solidaritet og en anledning til å gi støtte.

Kreft handler om mer enn å overleve
Fra barneonkologiens spede begynnelse på 60-tallet til i dag, har fokuset blitt utvidet til ikke bare å handle om overlevelse, men også om livskvalitet etter behandlingen. Forskning innen seneffekter er et svært aktivt felt, også i Norge. 

- Forskning viser at så mange som 2 av 3 barnekreftoverlevere i voksen alder lever med minst ett moderat eller alvorlig helseproblem som kan relateres til kreftbehandlingen de fikk som barn, skriver Maria Winther Gunnes, Ph.d-kandidat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Bergen, i sin nye studie.

I år ønsker Barnekreftforeningen å sette fokus på forskning innen seneffekter.
Seneffekter kan oppstå umiddelbart etter kreftbehandlingen, men ofte går det mange år før de kommer til syne. I tillegg til fysiske skader som tap av funksjoner, og hormonforstyrrelser, kan seneffekter medføre både tretthet og lærevansker for barn og unge. Skolen er derfor en viktig arena.

-Vi jobber med tiltak for å øke kunnskap om seneffekter og læring i skolen, og heve kompetansen blant lærere slik at de best mulig kan tilpasse undervisning og læringsforhold til de som er berørt. Det er viktig at vedtak i utdanningssystemet baserer seg på legens kunnskap om sammenhengen mellom skolevansker, sykdom og behandling, og om plagene vil være forbigående eller økende over tid, sier styreleder for Barnekreftforeningen, Marianne Gunnerud.

Markering rundt om i landet
I forbindelse med den internasjonale barnekreftdagen vil Barnekreftforeningenes 14 fylkesforeninger være representert ved stands i nærmiljøet, besøke barneavdelingene på landets sykehus og avholde ulike arrangementer.
Det er mange frivillige som ønsker å gi sitt bidrag denne dagen. Rundt om i landet arrangeres blant annet Kroppskunst mot barnekreft.
I Stavanger arrangeres også familiearrangementet «Quality for kids» der blir det mange aktiviteter for barn, og en stor veldedighetskonsert på kvelden. Se mer om arrangementet på Facebook.

Ønsker du å gi din støtte, kan du ved å sende SMS med kodeord barnekreft til 2160 gi 100 kroner.
Det er også mulig å støtte barnekreftsaken via Barnekreftforeningens nettsider. Der kan donasjoner gis direkte til Barnekreftforeningen.

Oversikt over aktiviteter under den internasjonale barnekreftdagen, finner du på Barnekreftforeningens nettsider: www.barnekreftforeningen.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Gunnerud, styreleder i Barnekreftforeningen
Tlf. 922 92 429 / styreleder.hovedstyret@barnekreftforeningen.no

Britt Ingunn Sævig, fagsjef i Barnekreftforeningen
Tlf. 99248615/ bis@barnekreftforeningen.no

Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen
Tlf. 995 55 696 /anja@barnekreftforeningen.no

Om Barnekreftforeningen:Barnekreftforeningen ble stiftet i 1982 av foreldre til barn med kreft. Foreningen drives på frivillig basis av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Foreningen har 14 fylkesforeninger rundt om i landet og formålet er å være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft. Barnekreftforeningen jobber med å sette fokus på barnekreft i samfunnet og øke forskning innenfor barnekreft. Barnekreftforeningen samarbeider med Kreftforeningen og er medlem av Innsamlingskontrollen.


Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon. Foreningen er en pådriver ovenfor myndigheter og sykehus for å bedre forholdene og rettighetene for kreftsyke barn og deres familier. Barnekreftforenignen driver omfattende informasjonsvirksomhet om kreft hos barn og unge, ovenfor familier, barnehager, skoler og andre sentrale aktører.