Skip to main content

​Solen skinner på ny solmåler på Flesland

Nyhet   •   aug 21, 2015 15:00 CEST

Bergen har fått sin første offisielle målestasjon for solinnstråling. Norsk solenergiforening i Bergen står bak realisering av prosjektet. Solmåleren er montert i vakre omgivelser ved Langevannet, ikke langt fra rullebanen på Bergen lufthavn, Flesland. Avinor bistår Metrologisk institutt med driften. Fredag 21. august ble solmåleren offisielt åpnet i strålende solskinn.


Lufthavndirektør Aslak Sverdrup ønsket velkommen til Bergen lufthavn, Flesland. Han fortalte at Avinors deltakelse i solmålerprosjektet har to viktige effekter for lufthavnen.

- Avinor har som mål å gjøre luftfarten bærekraftig, og vårt miljømål for energi sier at fossil energi skal fases ut og erstattes av fornybare energikilder. Solenergi kan være en av disse. Nå får vi fakta på bordet. Dette er bra for Flesland, og vi kan overføre erfaring til Avinors 45 andre lufthavner. På lufthavnen har vi i lang tid diskutert solceller og solvarme som kilde til oppvarming. Dessverre har Bergen dårlig rykte, med mye regn og lite sol. Med denne solmåleren får vi snart skikkelige data på hva som er fakta, og vi håper at vi til 2016 eller 2017 får installert vårt første solenergi-anlegg.

-Den andre effekten vi ønsker skal komme ut av dette, er å få testet om data kan brukes for å gi bedre turbulensberegninger for lufthavnen fordi vi nå får bedre kvalitet på data om soloppvarming og luftoppvarming, som gir stigende luftstrømmer. Dette er spennende og kan bidra til økt sikkerhet for en hel bransje, sa Sverdrup.

Solmåling i regnbyen Bergen

Aslak Sverdrup ga ordet til Varafylkesordfører Mona Hellesnes, som hadde gleden av å offisielt åpne solmåleren. Hun sa at det kanskje virket underlig å satse på solenergi i vannkraftfylket Hordaland og regnbyen Bergen, men at solenergi har mange fordeler, og at Fylkeskommunen er svært spent på resultatene av solmålingene. -Resultatene av målingene vil forhåpentligvis bidra til at flere private og offentlige aktører velger solenergi til sine bygg.

Hellesnes gratulerte alle samarbeidspartene og ønsket lykke til med driften før hun elegant klippet snor, i form av et rødt silkebånd.

Vanlig i Europa

Ildsjel og primus motor for solmåleren er Alexander Svanbring. Han har en sterk interesse for fornybare løsninger, og har i sitt arbeid savnet gode sol-data for Bergen. Tidlig i sitt engasjement avdekket han at det er store forskjeller på solmengde lokalt i Bergen. Nå blir det mulig å måle forskjellene mellom Flesland og Bergen sentrum (Florida), og Meteorologisk institutt vil sørge for at dataene blir verifisert og tilgjengelig.

Solenergi har vokst kraftig i Europa de senere årene og trenden går i retning av at solenergi vil bli tatt mer i bruk også i Norge. Etableringen av sol-målestasjon på Bergen lufthavn er en milepæl for den norske solenergibransjen og kan kanskje bidra til at det etableres flere målere i landet.

Simona Petroncini, leder at Norsk solenergiforeningen i Bergen, fortalte at i hennes hjemland Italia, var det montert solmålere i hver landsby.

BKK og ByBo er også samarbeidsparter i solmåleprosjektet. Kjetil Helland fra ByBo fortalte at de er spesielt interessert i solenergi til sitt boligprosjekt Zero Village Bergen, som er et pilotprosjekt for bygg med minst mulig utslipp av drivhusgasser. -I tillegg til å montere 35.000 m2 solceller på boligene sammen med BKK, ønsker vi å bidra til utvikling av kompetanse i dette prosjektet og i videre utvikling, fortalte Helland.

Solmåleren på Flesland er allerede godt i gang med å samle inn sol-data. 

Foto: fra venstre Fra venstre: Alexander Svanbring, Tore Mong, Simona Petroncini. Mona Hellesnes, Kjetil Helland, Aslak Sverdrup og Peter Holmkvist