Skip to main content

Arbeidstilsynet varsles om mulig brudd på Lønns- og arbeidstidsbestemmelsene.

Pressemelding   •   jan 29, 2016 13:55 CET

Som byggherre for den nye terminalen på Flesland har Avinor, i samarbeid med hovedentreprenør LAB AS, avdekket forhold hos en underleverandør, som kan være brudd på Lønns- og arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidstilsynet er nå bedt om å se nærmere på om denne underleverandøren innfrir regelverkets krav til blant annet overtidsbetaling, reise, kost & losji.

Avinor har engasjert egen LO-koordinator.
Både Avinor og LAB AS har systemer og rutiner for å kunne utøve påseplikten aktivt. - Vi jobber daglig med å kvalitetssikre forholdene på byggeplassen. I 2014 engasjerte vi også en egen LO-koordinator, som har støtte av prosjektets SHA-koordinatorer, til å følge opp at norske lover og forskrifter overholdes, sier prosjektdirektør Alf Sognefest.

Underleverandøren vil bli bedt om å rette opp i forholdene. Arbeidstilsynet vil få overlevert all den dokumentasjon som Avinor og LAB har fremskaffet.

Kontaktperson: Prosjektdirektør Alf Sognefest, telefon 916 11 600

Nytt terminalbygg på Flesland skal åpne 17.august 2017
Total kostnadsramme: 4,7 milliarder
Kontraheringsmodell: Byggherrestyrte enterpriser
Antall inngåtte hovedkontrakter: 21 mellom byggherre og entreprenører
Kontraktskrav: Maksimum to ledd under hovedkontrakt.
Antall arbeidere på byggeplassen: ca. 500
Timeverk så langt: 1 280 000 timer
Den aktuelle underleverandøren utgjør i underkant av 1% av totalt antall timer.

Vedlagte filer

PDF-dokument