Adopsjonsforum

Adopsjonsprosessen - ei papirmølle på bekostning av barna?

Blogginnlegg   •   jan 31, 2016 16:00 CET

Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon har utvilsomt forbedret barns rettssikkerhet. Samtidig øker byråkratiet – og ventetiden – på barnas bekostning. Kan utviklingen snus?

Tekst: Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum

Som ansatt i en norsk adopsjonsforening er jeg opptatt av å følge Haag-sekretariatets «Guide to Good Practice». Guiden er utarbeidet for alle land som har undertegnet Haag-konvensjonen, og gir retningslinjer om hvordan nasjonale myndigheter bl.a. kan kontrollere at det er seriøse aktører som formidler adopsjoner. Det bør for eksempel kreves god vandel og full åpenhet om praksis og pengebruk. Samtidig er det min oppfatning at en del samarbeidsland tolker retningslinjene vel bokstavelig, noe som har ført til stadig mer overdrevne krav til dokumentasjon.

For å fornye samarbeidet med en adopsjonsforening som Adopsjonsforum, krever noen land ikke bare anbefaling fra norske myndigheter, kopi av årsrapporter, regnskap og vedtekter. Noen krever også bekreftet kopi av passene til styremedlemmer og foreningens ansatte, politi- og skatteattester, CV med kopi av vitnemål, osv. Hvor relevant er det for myndighetene i et samarbeidsland å vite om en ansatt i Norge fikk en mindre restskatt i 2014? Når slike dokumentbunker i tillegg må oversettes og Notarius-bekreftes, brukes mye tid og penger på ei overdreven papirmølle.

Dobbel- og trippelkontroll
På samme måte ser vi at noen land bruker ressurser på nitid dobbel- og trippelkontroll av dokumenter og stavemåte, mens kontroll av barnas bakgrunn og behov for adopsjon heller burde være i fokus. Barna lider når adopsjonssaker må vente i månedsvis på grunn av et byråkratisk regelverk. At det kan ta over ett år fra en familie matches og tildeles et barn, til de kan reise og hente barnet, er ikke akseptabelt. Praksisen strider med Haag-konvensjonens artikkel 35 som tydelig stadfester: «The competent authorities of the Contracting States shall act expeditiously in the process of adoption.» (Noe fritt oversatt: «Myndighetene i Haag-land skal sikre en raskest mulig behandling av adopsjonssaker.»)

I juni 2015 ble Haag-konvensjonen og sekretariatets to guider til Good Practice evaluert på et internasjonalt møte i Nederland. Der ble det dessverre i liten grad fokusert på problemene med økt byråkratisering. Samtidig fremkom det at man på noen områder har jobbet for å fremskynde adopsjonsprosessen – for eksempel i Vietnam. Det er oppløftende, og Adopsjonsforum håper at det vil skje ytterligere utbedringer i de kommende årene, ettersom vi stadig erfarer at for mange barn venter uforholdsmessig lenge på å bli adoptert. På det nordiske møtet om adopsjon tidligere i år ble det åpenbart at andre nordiske foreninger deler Adopsjonsforums erfaringer. Vi vil ta saken videre via Nordisk adopsjonsråd (NAC) og EurAdopt neste gang Haag-konvensjonen diskuteres.