H. Lundbeck AS

Alkoholpolitikk mer enn pappvin

Blogginnlegg   •   jul 04, 2012 09:51 CEST

Toppe skal ha ros for at hun som en av svært få politikere er oppriktig opptatt av alkoholpolitikk og tar debatten. Men også hun har en tendens til å snevre alkoholdebatten inn til å handle om skjenketider og avgifter. For alkoholpolitikk handler om mye mer. Det handler om hvordan vi legger opp samfunnet vårt, holdninger og hvordan vi gjør det mulig å leve med alkoholproblemer. Primærhelsetjenesten (fastlegen) spiller her en svært viktig rolle, men er fastlegen i dag godt nok utstyrt til å gå inn i denne problematikken? Da også med tanke på den tid hver pasient med et alkoholproblem vil kreve? 

Regjeringen la for kort tid siden fram en stortingsmelding om rus, der tanken er å trekke opp linjene for alkoholpolitikken. Det har de etter min mening ikke lykkes helt med. Stortingsmeldingen omtaler alkohol som samfunnsproblem en rekke ganger, uten at man setter seg klare mål og angir hvordan de skal nås. Ingen kan påstå at det er enkelt, men hvis man ikke forsøker, lykkes man i alle fall ikke.

Jeg er enig med Toppe i at ruspolitikk handler om å vise solidaritet med mennesker som er særlig utsatte. Det handler om å gjøre det mulig for folk som har problemer med alkoholen å leve et normalt familieliv og delta i arbeidslivet. For noen er løsningen totalavhold, for andre betyr det å finne fram til måter å redusere alkoholinntaket. Mitt råd til Toppe og andre helsepolitikere er derfor å sette et mål om reduksjon, uten å tenke forbud og totalavhold.  

Trolig blir bare 4-5 prosent av de over 300 000 som kan kvalifisere til diagnosen alkoholavhengighet møtt med et godt behandlingstilbud i helsevesenet. Dette er en medisinsk utfordring ansvarlige politikere bør ta svært alvorlig, og som dessverre ikke kan løses kun med høyere avgifter eller holdningskampanjer. Fastlegenes verktøykasse og incitament må styrkes og de må få flere virkemidler - også til de pasientene som ikke trenger innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Da blir det også lettere å stille krav om at de skal ta opp temaet med flere pasienter. Her er det mye å hente!

Det finnes i dag flere gode behandlingsmuligheter for mennesker med alkoholproblemer hvis vi ønsker å ta dem i bruk, som kognitiv terapi, alene eller i kombinasjon med legemidler. Vi bør satse på disse pasientene ved å bygge gode retningslinjer for legene og øke kapasiteten på lokale behandlingstilbud i forlengelsen av legekontoret. Da kan mange norske pasienter med alkoholproblemer få en relevant behandling i langt større skala enn i dag. Det vil være et håndfast bidrag til en bedre rusmiddelpolitikk og en god ambisjon for et helsevesen som ønsker å ta rusavhengighet på alvor.   

Stig Paulsen,
Adm. direktør, Lundbeck Norge