SAS Institute AS

Big Data - High-Performance Analytics

Blogginnlegg   •   mar 26, 2012 11:50 CEST

Data og datalagring er billig. Kunnskapen, og tilliten denne gir til å handle, er avgjørende. Hvordan kan vi sikre at data blir benyttet optimalt, at vi kan handle effektivt ut fra dem og at de gir oss den høyeste mulige nytteverdi?

Fenomenet Big Data handler nettopp om dette – hvordan takler vi de virkelig store og komplekse datamengdene og hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor i fremtiden? "Big Data" er ikke et spørsmål om å telle bytes. Enten din virksomhet har "Absolutely Huge Data" eller "Quite a Lot of Data", er det interessante poenget i hvilken grad virksomheten virkelig utnytter potensialet som ligger i datakildene – på en måte som tillater virksomheten å handle raskere og mer hensiktsmessig i forhold til eksterne og interne signaler.

Ny teknologi tillater analytikere å arbeide mye mer effektivt enn før, og også å takle mer komplekse problemer via metoder som tidligere ikke var tilgjengelige. High-Performance Analytics handler om en mer fullstendig utnyttelse av datakildene i virksomheten. Det handler om å kombinere informasjon fra mange kilder på en effektiv måte og gjøre det i et miljø som oppmuntrer til kreativitet sammen med dyp analytisk tenkning. Resultater kan hentes ut ved å utnytte nye kilder som kjøpshistorikk, tidsstemplede data, atferdsdata, tekst, kontakt- og nettverksdata. Bruk av større mengder data i kombinasjon innebærer nye utfordringer, men også mulighet for nye og kraftigere analyser og høyere tillit til de resultater som oppnås.

 High-Performance Analytics krever programvare som er skalerbar og som kjører på de nye kraftige arkitekturene som kommer opp i markedet. Infrastruktur-teknologier som in-database scoring (og modellering), grid computing og in-memory-prosessering tillater virksomheter å behandle stadig økende mengder data på en effektiv måte. Innsikt kan utledes på minutter heller enn timer eller dager, forretningsavgjørelser kan gjøres mer informert, bedre og i rett tid.

Det vil være et økende behov for analytisk forståelse også innenfor IT-virksomhetene. De virksomheter som best klarer å sikre en god kommunikasjon og samarbeid mellom forståelse for datamodellering og lagring på den ene siden og analytisk tenkning og forretningsforståelse på den andre vil stå sterkt i fremtidens marked. Uavhengig av om virksomheten har ”virkelig store” eller bare ”ganske store” data – kompetanse til å hente ut kunnskap og handling fra data er den helt store gullnøkkelen til suksess!

Les resten av min artikkel her.

Torulf Mollestad, Ph.D., senior advisor Advanced Analytics, IM, Nordic region