H. Lundbeck AS

Bipolar lidelse

Blogginnlegg   •   nov 22, 2011 11:34 CET

Bipolar I lidelse er en kronisk (langvarig) og invalidiserende psykisk lidelse karakterisert av gjentagende episoder av mani og depresjon, eller en blanding av disse.

Bipolar  lidelse - oversikt

Bipolar I lidelse er en undergruppe av Bipolare lidelser – en alvorlig psykisk sykdom, tidligere kalt manisk-depressiv lidelse. Den er karakterisert av perioder med endret stemningsleie, som kan være manisk, depressivt eller blandet (f. eks. raskt skifte mellom mani og depresjon). Disse intense stemningene leder ofte til problemer i dagliglivet, ødelagte personlige relasjoner og selvmordsforsøk. Den første maniske episoden, som er nødvendig for å stille diagnosen bipolar I lidelse, innledes ofte av en eller flere depressive episoder.

Ingen enkelt årsak er identifisert for bipolar lidelse, men biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er alle elementer man tror bidrar til kjemiske endringer i hjernen.

Symptomer

Personer med bipolar I lidelse kan oppleve uvanlig intense emosjonelle tilstander som forekommer i forskjellige perioder kjent som "episoder".

En svært oppstemt eller overivrig tilstand kalles en manisk episode og er forbundet med økt energi og aktivitet. Det er et karakteristisk trekk ved bipolar I lidelse.1 Symptomer inkluderer et oppblåst selvbilde og at tankene flyr av sted, redusert behov for søvn, overdreven snakking, og en tendens til impulsiv og uvøren/dumdristig oppførsel.

De maniske episodene kan skifte til langvarige episoder av depresjon, som kjennetegnes av en senkning av humøret, nedsatt energi og aktivitet. Det kan også være "blandete" episoder, da både mani og depresjon forekommer på samme dag, hvor personen svinger raskt mellom de to tilstandene.

Statistikk

Bipolar lidelse rammer mer enn 30 millioner mennesker på verdensbasis, og er blant de 20 viktigste årsakene til uførhet/funksjonshemming.2 Opp til 2 % av europeerne vil ha en bipolar lidelse på et tidspunkt i livet, hvorav ca halvparten vil utvikle en bipolar I lidelse. 3,4

Bipolar I lidelse er like vanlig hos menn og kvinner, og påvirker mennesker i alle sosiale og etniske lag.3 Risikoen for å utvikle en bipolar lidelse er størst hos unge voksne, hvorav minst halvparten av alle tilfellene starter før fylte 25 år.5

Personer med bipolar I lidelse er spesielt utsatt for å utvikle andre sykdommer på samme tid (såkalt "komorbiditet).  Den siste WHO ”World Mental Health Survey Initiative”3 fant at to tredeler av personer med bipolar lidelse også led av angstlidelser, og over en tredjedel hadde et rusmiddelproblem.

Til tross for disse alvorlige tilleggssykdommene, får mindre enn halvparten av pasientene med bipolare lidelser en behandling for disse tilstandene.3

Diagnostikk og behandling

Det finnes ingen kur for bipolar I lidelse, men med effektiv behandling vil de fleste få bedre kontroll over sine humørsvingninger og relaterte symptomer.

En lege vil diagnostisere en bipolar lidelse ved å spørre pasienten om å beskrive sitt symptommønster. Behandlingen for bipolar I lidelse må på en effektiv måte behandle både maniske og depressive episoder, blandede tilstander, samt tilstander med raske svingninger i humøret. Det er også viktig å forebygge tilbakefall av nye episoder. Behandling av bipolar I lidelse inkluderer vanligvis bruk av medikamenter samt psykososiale intervensjoner som kognitiv terapi.

Bipolar I lidelse er en alvorlig psykisk lidelse, og profesjonell hjelp til å håndtere tilstanden er viktig.

Referanser

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, DSM-IV-TR. Washington, DC: 2000.

2. World Health Organisation. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html.

3. Merikangas KR, Jin R, He JP, et al. Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. Arch Gen Psychiatry 2011; 68 (3): 241–251.

4. Pini S, de Queiroz V, Pagnin D, et al. Prevalence and burden of bipolar disorders in European countries. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 425–434.

5. Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Co-morbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62 (6): 593–602.