Autogear AS

Ble elektronisk kjørebok egentlig påbudt i 2016? Her er svaret (og det er ikke helt enkelt)

Blogginnlegg   •   mai 12, 2016 15:01 CEST

Lover og regler for kjøring av bil i jobben kan være kompliserte og uoversiktelige og det ble ikke noe enklere når Statsbudsjettet varslet nye endringer fra 1/1 2016. Hensikten var nok å forenkle noe, men tolkningen av dem er ulike og det skaper forvirring - spesielt når det gjelder om elektronisk kjørebok er påbudt eller ei.

Kravet til bruk av elektronisk kjørebok gjelder:

  • De som kjører yrkesbil. De skal nå skattes av privat kjøring og det må dokumenteres.
  • De som kjører firmabil over 40.000 kilometer i året. De får en reduksjon av verdien på bilen de skal skattes for.

Her får du alle endringene forklart på en enkel måte:

Bruker du egen bil i jobben?

Da har du krav på kjøregodtgjørelse. Dette kan gjøres på to ulike måter. Den ene er fast billønn som du skatter av uavhengig av hvor mye du kjører. Her er det ingen endringer i reglene. Men hvis du får godtgjørelse pr kilometer du kjører, må du nå skatte av alt du får ut over 3,80 pr kilometer. Det er ingen krav til bruk av elektronisk kjørebok for dette, kjøredokumentasjonen kan rapporteres manuelt eller via et Excel regneark. Men det er vel ingen tvil om at en GPS som sitter i bilen og logger alt du kjører, letter arbeidet betraktelig.

Les om eiendomsmegleren som doblet kjøregodtgjørelsen her.

Disponerer du yrkesbil i jobben?

Med yrkesbil menes varebil klasse 2 (de med grønne skilter) og lett lastebil. Tidligere kunne du ikke kjøre privat med denne uten at du risikerte å bli skattet av verdien av den. Nå er det sånn at du gjerne kan hente i barnehagen og gjøre andre private ting, så lenge du har en elektronisk kjørebok i bilen. Kjøreboken skal kartlegge det du kjører i næring og det du kjører privat, slik at det kan innrapporteres hvor mye du skal skattes for for privat kjøring. Du blir skattet av 3,40 pr kjørte kilometer. Her kreves det altså at du har en elektronisk kjørebok i bilen.

Har du firmabil?

Firmabil er primært en personbil og et gode du har i jobben som du må skatte av verdien for. Ofte ser vi at ordet firmabil ikke blir brukt riktig. Firmabil blir brukt om yrkesbil og personbil om hverandre og dette skaper ofte forvirring.Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7.501 kg. De som har firmabil som et gode fra arbeidsgiver har oftest en normal personbil og disponerer denne fritt til all slags bruk. Naturlig nok skattlegges dette som lønn.

Det som nytt for beskatning av firmabil fra 1/1 2016 er at hvis du kjører firmabilen mer enn 40.000 kilometer pr år i jobben så reduseres skattegrunnlaget. Dermed blir det altså gunstigere å disponere en firmabil hvis du har stort behov for den i jobben. Kravet for å få denne reduserte beskatningen er at du har en elektronisk kjørebok i bilen.