Veidekke ASA

Bred resultatfremgang - og mange gode historier

Blogginnlegg   •   nov 04, 2010 11:27 CET

Per-Ingemar Persson fortalte om vårt nye askegjennvinningsanlegg under presentasjonen av 3.-kvartalsresultatene i dag. Han kunne foreøvrig også vise til svært gode resultater på de områder han har ansvar for. Det vil si Veidekke Sverige, Hoffmann i Danmark og Industri.

For å ta utfordringene først. I entreprenørvirksomheten produseres det nå i stor grad på kontrakter som ble inngått under finanskrisen med sterk konkurranse og pressede marginer. Selv om våre resultater for årets tredje kvartal bekrefter at finanskrisen er tilbakelagt, ser jeg at veien tilbake, slik den har vært under tidligere kriser, er noe lengre for bygg- og anleggsbransjen enn for mange andre bransjer. Det vil nok ta tid før det totale marginbildet innefor entreprenørvirksomheten løfter seg til de nivåer vi så før finanskrisen.

Når det er sagt, så er oppturen ikke helt ubetydelig, spesielt innenfor entreprenørvirksomheten både i Sverige og Danmark. Jeg har tidligere skrevet om den svenske virksomheten, som i nok et kvartal leverer solide resultater. Og som et ekstra bidrag til de som skal analysere Veidekke vil jeg trekke frem de små oppkjøpene og utvidelsen av virksomheten vi har foretatt. Det er ikke til å stikke under en stol, at når man kommer som ”uppstikare” i et nytt marked, så sitter sjelden konkurrentene med åpen armer. Det har derfor vært viktig for oss å sette sammen virksomheten på en slik måte at vi ikke kan bli utsatt for utilbørlig markedspress på fagområder vi er svært avhengige av. Eksempler på dette er blant annet asfaltproduksjon, der vi i kvartalet har gjort ytterligere oppkjøp i et selskap som heter Sydbeläggningar. Vi har i tillegg i år etablert vår egen påle- og spuntvirksomhet, som også var et område der vi i alt for stor grad var prisgitt konkurrentenes godvilje. Med andre ord bygger vi, sten for sten, et mer robust og solid selskap i Sverige. Det gir også resultater på bunnlinjen.

For Danmarks vedkommende kan jeg bare nok en gang ta av meg hatten. De har holdt fast ved sin strategi. Holdt lønnsomhetsfanen høyt, og legger i dag ikke skjul på at de har som ambisjon å være Danmarks mest lønnsomme entreprenør. Med en margin på 3,3 % i kvartalet, er det ikke mange blant de store aktørene som kan måle seg med dette.

Helt til slutt vil jeg trekke frem en historie fra industri, og området gjenvinning. Også der er vi i ferd med å løfte oss. Vi har blant annet etablert et askegjenvinningsanlegg, der vi mottar askeavfall fra forbrenningsanlegg, og får betalt for det fra de som trenger å bli kvitt asken. Vi behandler asken og selger det utskilte metallet, og får betalt for det også. Totaliteten gir et betydelig og hyggelig resultatbidrag, samtidig som vi også løser en betydelig miljøutfordring.

Veidekke er i dag fullt av store og små solskinnshistorier. Jeg gleder meg til tiden fremover.

Hele presentasjonen kan du forøvrig lese her .