NAF

Bryske bilister og sarkastiske syklister

Blogginnlegg   •   jul 11, 2016 10:32 CEST

Vi ønsker at flere skal sykle. I tillegg til at syklene ikke forurenser eller skaper kø, gir det en helsegevinst som samfunnet er tjent med. Ja, som hver enkelt er tjent med. Sykling kan forlenge livet. 

Norges Automobil-Forbund heier på sykling. Men dere er jo en interesseorganisasjon for bilister, sier noen. Nei, vi er en interesseorganisasjon for trafikanter. En halv million mennesker er medlem av vårt forbund. NAF endret formålsparagrafen i 2013 fra å gjelde bilister og andre interesserte, til å gjelde trafikanter. Med det mener vi at vi skal ivareta interessene til de som går, sykler, reiser kollektivt eller kjører bil. Det er menneskene vi kjemper for. NAF har aldri organisert biler, men mennesker. 

Ja, men da må dere skifte navn da. Nei, vi gjør ikke det uten videre. NAF er et så kjent merkenavn at vi bør tenke oss grundig om før vi tukler med det. Dessuten er vi gode på bil og hjelper deg med bilen. Den er tross alt den største investeringen etter boligen. 

Sykkel-twitteranden er oppgitt, harselerende og sarkastisk. De følger med som hauker. Kan de ta noen for en liten feilpasning, så gjør de det kraftig. Roper i kor og ler høylytt: NAF må jekke seg ned. De har ikke peiling på sykkelregler. Ha, ha de sier de representerer trafikanter. Vi må lage en gruppe for de som ikke vil la seg representere av NAF. Når NAF sier noe riktig om sykling er det bare en glansbildeversjon. Det sanne ansikt sier noe annet. 

På Facebook møter vi en annen gjeng: Norsk automobilforbu d. Er dere helt blinde av deres egen rus? Automobil = BIL. Er dere en undergruppe av MDG? JEG MELDER MEG UT! Dere skal forsvare OSS bilister!!

Som interesseorganisasjon står vi midt i grøfta. I grøfta mellom bilveien og sykkelveien. Vi står der og sier at veien må deles. Vi må samspille og vise respekt for hverandre. Vi sier at alle må følge trafikkreglene, men at syklisten er den mest sårbare. Vi ser at det må bygges bedre sykkelveier og at bilisten må finne seg i at gateparkering må vike for sykkelfremkommelighet. Vi sier at bilister må tenke som syklist så man viser hensyn og holder god avstand ved forbikjøring.

Alle som har en jobb velger en måte å komme seg til arbeidsstedet på. Det kommer an på hvor man bor, hva man har av tid, om det går en buss, om man har en bil eller to eller en vei som er grei for sykling. Noen skal innom barnehagen først og må finne en måte å transportere poden på også. Denne reisen bør i mindre grad skje med bil. 

Da mennesket satte seg på hesteryggen og fant opp en raskere måte å komme seg fram på enn ved hjelp av beina, ble det automobilt. Det handler om å være mobil – i bevegelse. Snart er det helt fjernt å ha sin egen bil. Delingsøkonomi og teknologi vil gi oss fremkommelighet på en langt mer økonomisk, effektiv og trafikksikker måte. Eldre mennesker med svekket førlighet og syn vil kunne komme seg rundt og leve et sosialt liv. Det heier vi på. Det gir bærekraft. 

I mellomtiden skal vi jobbe for bedre sam-ferdsel – på veien, Twitter og på Facebook. Samspill på veien og i hodene. Norges Automobil-Forbund er fortsatt sabla gode på bil, og vil bli bedre som interesseorganisasjon for trafikanter. Vi håper flere vil heie på det.