Veidekke ASA

Danmarks bedste entreprenør i 2015

Blogginnlegg   •   aug 04, 2010 09:12 CEST

 

Hoffmann skal bli Danmarks bedste entreprenør i 2015. Det skriver leder i Hoffmann, Torben Bjørk Nielsen, i ukens gjesteblogg.

Som gæsteblogger på ”Terje’s blog” vil jeg gerne involvere læserne lidt i, hvordan det går for Veidekkes danske del ”Hoffmann”. I betragtning af den stadigvæk hårde markedssituation, er Hoffmann kommet fornuftigt igennem det første halve år.

Vores omsætning er faldet yderligere 20 %, men vi har fortsat en fornuftig ordrebeholdning til udførelse i resten af 2010. Glædeligt er det også, at vi ikke har nogen tabsgivende projekter.

Vi har kontrol på indtjening, kvalitet og tid, hvilket er en grundlæggende forudsætning for god entreprenørdrift. Stadigvæk vinder vi flere projekter i konkurrence som omhandler andet end pris. En bekræftelse på, at vi opfattes som ”den løsningsorienterede partner”.

Selv om vi i Hoffmann er blevet væsentligt dygtigere til at begrænse vores arbejdsulykker, har vi haft 9 arbejdsulykker i første halvår. 9 arbejdsulykker for meget.

Jeg forventer, at alle medarbejdere, såvel håndværkere som funktionærer, efter sommer vil bidrage yderligere til, at vi får langt færre arbejdsulykker fremover. Omtanke og fælles ansvar for hinanden i ”familien Hoffmann”.

”Nu-situationen”:

Men selv om det efter de vanskelige markedsvilkår går bedre i Hoffmann, spejder vi efter målet om at blive Danmarks bedste entreprenør.

Målet er, at vi skal have opnået denne position i 2015. Vi er derfor gået i gang med et langstrakt strategiarbejde.

Første fase i dette arbejde har været at få fastlagt vores nuværende position - set dels indefra såvel som udefra - ud fra Veidekkes værdier: professionel, ærlig, entusiastisk og nytænkende.

Det lykkedes os at komme i dialog med næsten alle vores funktionærer og håndværkere, samt 175 kunder og samarbejdspartnere.

Vi har dermed fået et ærligt og realistisk billede af, på hvilke punkter vi gør det godt, samt på hvilke punkter vi bliver nødt til at forbedre os.

Alene selve processen har både internt som eksternt skabt fokus på Hoffmann og ikke mindst vores kultur.

Personligt tror jeg på, at vi med denne opstart på strategiarbejdet, har skabt forståelse for de ting vi skal forbedre for at nå vores mål.

Eksternt blev det opfattet meget positivt og nytænkende, at ca. 50 Hoffmann-medarbejdere oprigtigt interviewede og lyttede på kundernes og samarbejdsparternes oplevelse af, hvordan vi i Hoffmann levere vores værdier.

Vi har med denne proces udbygget tilliden til hinanden og vist, at vi i Hoffmann godt vil lytte på kundens input til vores strategiarbejde.

At ”koge” 500 medarbejderes og 175 kunders input ned til en klar ”nu-situation” er en stor opgave, men det er lykkes, og d. 28. maj samlede vi alle håndværkere og funktionærer i Hoffmann, og fortalte dem om undersøgelsens resultat.

Straks efter sommerferien vil strategiarbejdet i de enkelte regioner blive igangsat ud fra ledelsens målbillede (mål + position), som vi skal arbejde mod at opnå i 2015.

En spændende proces, som skal bringe os frem til målet - at være Danmarks bedste entreprenør i 2015.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommerferie.