ComAround Norway AS

DEL 3 – 6 grunner til å starte et prosjekt ved hjelp av crowdfunding

Blogginnlegg   •   feb 15, 2013 16:23 CET

Crowdfunding (crowd funding) er en metode for å finanisere prosjekter, ideer, selskaper ved å henvende seg til mange små investorer for støtte eller donasjoner, ofte via spesielle crowdfunding-nettsider. Det finnes mange fordeler ved å starte et prosjekt med crowdfunding. Her ramser jeg opp seks grunner, foruten å skaffe finansiering til prosjektet, til hvorfor det er verdt å starte et crowdfunding-prosjekt.

1.  Kan starte prosjekter som anses som umulige

Det åpenbare svaret er selvsagt at du med crowdfunding kan skaffe deg finansiering til et prosjekt, en idé eller et selskap. En annen grunn er at det gir deg mulighet til å kunne starte et prosjekt som ellers ville vært umulig å gjennomføre hvis det er vanskelig å skaffe en tradisjonell investor. Med crowdfunding får du i stedet mulighet til å samle inn penger via ”mange bekker små”.

2.  Skaper engasjement

Når mennesker er med og bidrar med penger i et prosjekt, blir de ofte ekstra engasjerte. De vil gjerne vite mer og følger utviklingen underveis i prosjektet.

3.  Får ambassadører som gir oppmerksomhet

Via crowdfunding kan du få støtte blant giverne, som gjerne prater om prosjektet i sine nettverk, noe som kan skape stor viral spredning og oppmerksomhet rundt ditt prosjekt.

4.  Får verdifull feedback

Fordi du på et tidlig stadium begynner å kommunisere ideen med prosjektets fremtidige målgruppe, får du tidlig en indikasjon på om ideen fungerer samt tips til forbedringer. Også de som starter prosjekter som ikke blir supervirale eller oppnår stor suksess, pleier å synes at de har fått verdifull feedback og lært noe om seg selv, sitt prosjekt og sitt marked.

5.  Skaper varige relasjoner

Gjennom crowdfunding når du direkte frem til målgruppen og bygger relasjoner som varer lenge. Det styrker prosjektet og driver deg i riktig retning.

6.  Øker muligheten for tradisjonell finansiering

Ved å bygge opp en “crowd” rundt ideen din kan du også vise de større investorene at det allerede finnes en interesse blant målgruppen og dermed øke sjansene for å få med også tradisjonelle investorene.

Les gjerne del 4 i denne artikkelserien om crowdfunding –11 tips om hvordan du oppnår suksess med crowdfunding-prosjektet.

Les gjerne også de tidligere publiserte artiklene.
DEL 1 – Hva er crowdfunding?
DEL 2 – 6 grunner til hvorfor mennesker bidrar til crowdfunding-prosjekter. Länka bloggartikel.

Takk for at du leste artikkelen!

Kommenter gjerne artikkelen og fortell om dine erfaringer med crowdfunding.

Trenger dere guider for Apples nye mobile operativsystem iOS 6? Eller kanskje du trenger å lære deg Office 365? Nå er det kommet flere tekstguider og videoguider i ComAround Free.

@ThessanW, Therese Walve
 Online Marketing Manager, ComAround
www.comaround.se