Veidekke ASA

Det handler om involvering i bred forstand

Blogginnlegg   •   mar 21, 2012 14:55 CET

Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen i Entra Eiendom AS, direktør Audun Lågøyr i BNL og jeg selv. Foto: Anders Auberg.

Jeg ble invitert til å delta i et panel sammen med administrerende direktør i Entra Eiendom, Kyrre Olaf Johansen, om løsningsorientering og hvordan vi i næringen kan brukes til å løse de mange oppgavene som ligger foran oss, både sentralt og lokalt.

Audun Lågøyr, direktør i BNL, utfordret oss på disse spørsmålene, og for egen del trakk jeg frem noen hovedelementer.

Gjennom egen erfaring fra å ha ledet Veidekke frem til en ledende Skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler har jeg lært at det som er aller viktigst er å sørge for at vi skaper verdier hver eneste dag. Lønnsomhet er nøkkelen til det å kunne utvikle den enkelte medarbeider og bedriften, og for å kunne skape lønnsomhet krever det at den enkelte føler seg involvert og engasjert i de oppgaver som skal løses. Her snakker vi om en utviklende bedriftskultur og om samspill med alle deler i verdiskapingsprosessen.

Tirsdag nådde vi en milepæl i Norge: nå bor det over fem millioner mennesker i landet vårt, og tilveksten av den siste millionen har tatt 37 år. Med dagens befolkningsstruktur vil det ikke ta mer enn 16 år til vi er blitt enda en million flere, og det i et samfunn hvor urbaniseringen aldri har vært større.

Og utfordringene i dette er på to sentrale områder.

Aller først har vi det faktum at vi allerede har et enormt etterslep innen infrastruktur, boligbygging og ikke minst vedlikehold av så vel bygg som veier og bane.

Når vi vet at de største offentlige byggeprosjekter tar i snitt 8 til 10 år å prosjektere, og ytterligere 5 til 8 år å realisere, betyr det at mange av de kommende prosjektene ikke vil være ferdig til den neste millionen er nådd. Og etterslepet øker.

Her kreves det at alle gode krefter settes i bevegelse mot felles mål, og at samspillet mellom alle deler av verdikjeden blir et hovedfokus. Offentlig og privat kompetanse må samspille mer og bedre, og vi må bruke tiden på å skape løsninger fremfor å legge begrensninger gjennom for mange nye lover og restriksjoner.

Min hovedutfordring til de sentrale myndigheter er snarest å få etablert et eget departement for en samlet byggenæring, og etter å ha lyttet til Bård Folke Fredriksen, byråd for utvikling i Oslo, vil jeg anbefale ham som statsråd.

Vi har mange utfordringer fremover, og derfor er Byggedagene så viktige. Vi må utnytte alle gode krefter på tvers av bedrifter og politikk. Det handler om involvering i bred forstand.