Plan Norge

En dag for å huske de som glemmes

Blogginnlegg   •   des 03, 2011 11:45 CET

FN har dedikert 3. desember til den internasjonale dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De færreste vet at disse utgjør en milliard mennesker, der flesteparten lever i fattige land. Likevel blir de sjelden tatt hensyn til i bistanden Norge gir til disse landene. Plan og Atlas-alliansen mener derfor det må gjøres mer for å sikre bedre levekår for dem som trenger det aller mest.

Av Helen Bjørnøy, generalsekretær Plan Norge, og Rikke Bækkevold, daglig leder Atlas-alliansen

Da Romani ble født i Moshi, en liten by ved foten av fjellet Kilimanjaro i Tanzania, var det ingen rundt han som visste hva ryggmargsbrokk var. Å få et barn med en funksjonsnedsettelse eller sykdom ble sett på som straff, og det var forbundet med skam. Moren til Romani klarte ikke skammen og forlot derfor den lille gutten. Faren var død, men Romanis bestemor så det som sin oppgave å ta vare på ham. Å kunne delta og å få leke sammen med andre barn var Romanis største drøm. I dag sitter flere millioner funksjonshemmede barn hjemme fordi de ikke får gå på skolen. I dag blir et stort antall mennesker skadet for livet som følge av krig og konflikt. I dag er dagen for å rette oppmerksomhet mot disse og millioner andre mennesker med funksjonsnedsettelser.  

Funksjonshemmede i fattige land møter hele tiden store utfordringer. Fattigdom er nært knyttet til funksjonshemning, og sammenhengen mellom fattigdom og funksjonshemning kan bli en ond sirkel. Noe så elementært som mangel på rent drikkevann, feilernæring, mangel på gode nok helsetilbud kan blant annet føre til blindhet, nedsatt hørsel og andre alvorlige funksjonsnedsettelser. Mange av disse menneskene opplever i etterkant å bli utestengt fra helsevesenet og at de ikke mottar hjelpen de trenger nettopp på grunn av sin funksjonsnedsettelse.

Diskriminering av funksjonshemmede bunner ofte i manglende kunnskap om årsaken til de ulike funksjonsnedsettelsene. Dette bidrar i mange tilfeller til en forverret situasjon for funksjonshemmede. Skam og overtro preger folks holdninger. Ofte har folk blitt forledet til å tro at funksjonshemninger smitter, eller at de kommer av at noen har kastet en forbannelse over dem. Funksjonshemmede i fattige land blir derfor ofte utsatt for ekskludering fra sine lokalsamfunn. Mange barn blir fratatt sin rett til å gå på skole. Dette utgjør ikke bare et alvorlig rettighetsbrudd. Det er også en sløsing med samfunnets ressurser. Funksjonshemmede utgjør en enorm ubrukt ressurs for samfunnet.

Romani har fått sin drøm oppfylt. Han har fått hjelp og kunnskap til å håndtere sin funksjonsnedsettelse. Han har fått mye oppmerksomhet i lokalsamfunnet, og samfunnet aksepterer han på en ny måte. Sosialt har han fått det mye lettere.

Plan Norge og Atlas-alliansen samarbeider for å lære av hverandres kompetanse og sammen jobbe for at det skal tas hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne i alt utviklingsarbeid. Samarbeid mellom lokale organisasjoner er en viktig nøkkel til suksess.

Den internasjonale dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør være en dag til ettertanke, også for norske organisasjoner som er involvert i bistandsarbeid. Vi må ikke glemme at alle har rett til å bli inkludert i samfunnet. Også de som tilhører den glemte milliarden.