Veidekke ASA

En god plan fra Marit Arnstad

Blogginnlegg   •   apr 12, 2013 17:10 CEST

Samferdselsminister Marit Arnstad la i dag frem Nasjonal transportplan for 2014-2023. Det er grunn til å gi ministeren honnør for godt arbeid. 

De økonomiske rammene for transport trappes kraftig opp, noe som sett med Veidekkes øyne er meget bra. Økte rammer er selvsagt bra for oss som utbygger og som storforbruker av transporttjenester i forbindelse med bygging. Men det er også positivt i en videre forstand ved at en del av de annonserte investeringsplanene vil gjøre nye områder rundt storbyene mer tilgjengelig og konkurransedyktig som alternativ for utbygging av bolig- og næringslokaler.

Meget bra er det også at Regjeringen ønsker mer igjen for pengene når de investerer. En sentral del av planen er å reformere gjennomføringen av prosjekter. Planleggingstiden skal ned, det skal bygges mer sammenhengende og samferdselsetatene skal effektiviseres. Kanskje en av de mest utfordrende deler av planen, men vi fra næringen vil gjerne bidra til at dette skal bli realiteter.

Et viktig element i effektiviseringen er mer forutsigbar finansiering for store prioriterte samferdselsprosjekter. Her vil regjeringen innføre et system der Stortinget også vedtar tidspunkt for ferdigstillelse og samlet kostnadsramme når prosjektet vedtas. Det gjør det enklere å øke størrelsen på entreprisene og å inngå kontrakter som strekker over lengre tidsspenn enn med dagens system. Det er jo på denne måten investeringer planlegges i det private næringsliv, så dette bør være mulig å få til også for det offentlige.

Entreprenørene har lenge etterlyst dette for å unngå sløsing med egne og samfunnets ressurser. Nå er vi blitt hørt.

Diskusjonen om prioriteringer overlater vi i Veidekke til den politiske diskusjonen som vil komme.

Planene er nå på bordet. Veidekke ser frem til å komme i gang med byggingen, men jeg velger å legge til ved et lite varsko til dagens og en eventuell ny regjering.

En ting er det å si halleluja – noe annet er det å gjøre det!