Veidekke ASA

"En kjempedag for byggenæringen"

Blogginnlegg   •   feb 05, 2010 16:19 CET

 

Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete. Foto: Scanpix/Statsministerens kontor

Forventningene ble løftet skyhøyt da kommunalminister Liv Signe Navarsete kom med nyheten om at regjeringen vil starte arbeidet med å lage en egen Stortingsmelding for og om byggenæringen. Så kalte da BNL-direktør Ketil Lyng det for "En kjempedag for byggenæringen" . Næringen har betydelige utfordringer, men representerer også løsningen på mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor de neste årene. Miljø og klima blir helt klart et stikkord her. Statsråd Navarsete understreket målet om at energibruken i bygg skal halveres frem mot 2040. Det er en voldsom ambisjon, med tanke på at utskiftingstakten av eksisterende bygningsmasse er på ca 1 % pr. år. Her kreves det nasjonal dugnad for å nå målet.

 

Næringen har i mange år lidd under sterk fragmentering. Vi forholder oss daglig til 6-7 ulike departementer, og det finnes i dag ingen koordinering av det offentlige som sentral premissleverandør og også kjøper av byggenæringens tjenester. Hele 40 % av all bygg- og anleggsaktivitet skjer med det offentlige som oppdragsgiver. Og i forlengelsen av dette er det også viktig at statsråden tør å ta tak i muligheten til å legge premisser for mer effektive gjennomføringsmodeller, og tørre å se på hvordan man kan utnytte samarbeidet mellom offentlig og privat sektor bedre. Her ligger det mulighet for enorme besparelser for det offentlige.

 

Det er også et viktig signal statsråden kommer med når hun også åpner for å se på anleggsbransjen. Utfordringen i samferdsel er mange og kanskje litt på siden av hva en slik melding skal ta tak i. Men kanskje viktigere i denne sammenheng er det å trekke frem utfordringene knyttet til vedlikehold og ikke minst fornyelse av vann- og avløpsnettet i Norge. Dette er et forsømt område, der det bare er et tidsspørsmål før vi får nye store uhell på linje med det vi opplevde med Oslos avløpsnett for et par år siden.

 

På toppen av dette kommer alle de utfordringer Navarsete selv peker på. Byggefeil, vannskader, kvalitet og universell utfordring.

 

Som du skjønner har jeg store forventninger til dette. Og nettopp forventningene som statsråden nå har satt i spill, kan bli den største utfordringen. Er det mulig å komme gjennom en slik prosess uten at det samtidig kommer til å koste regjeringen i form av økt økonomisk innsats på flere av de områdene jeg har nevnt. Gjør det ikke det kan forventningene fort bli snudd til en skuffelse som kan bli tung å bære.

 

Her er også pressemeldingen fra departementet.

 

Hva tror du?

 

http://www.terjes-tanker.no/article38861.ece