Veidekke ASA

En utfordring vi må ta

Blogginnlegg   •   okt 19, 2012 13:37 CEST

Foto: Arbeidsmiljøkonferansen

Annethvert år arrangeres Arbeidsmiljøkongressen - årets viktigste HMS-begivenhet, som Arbeidsmiljøsenteret selv betegner det. Den samler nærmere 800 HMS-faglige medarbeidere, verneombud, tillitsvalgte og andre innen HMS-faget.

I år var jeg invitert til å delta på kongressen i en samtale med overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet, med redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten som ordstyrer. Tema var fremtidsvisjoner for arbeidslivet, med et lite skråblikk på de siste tiårene.

Felles for Ebba og meg er at vi begge har mottatt Arbeidsmiljøprisen, jeg i 2000 og Ebba i 2001. I år ble det delt ut to priser: Den første gikk til Vemund Digernes som er fagsjef i arbeidsmedisin i Norsk Industri, og den andre gikk til Hovedverneombudene i Helseforetakene . Gratulerer til dere!

Det er alltid vanskelig å gjengi en samtale som den på Arbeidsmiljøkongressen, men et tema jeg gjerne vil fremheve er utfordringene vi ser i forbindelse med økende bruk av utenlandsk arbeidskraft med tanke på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Veidekke som selskap konstaterer, på linje med næringen for øvrig, at utenlandsk arbeidskraft er langt mer utsatt for skader - og særlig alvorlige skader - enn skandinavisk arbeidskraft.

Med de utsiktene vi har for videre vekst i bygg- og anleggsnæringen vil vi være helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, og utfordringene knyttet til denne utviklingen må vi som næring ta på alvor. Og i en HMS sammenheng snakker vi da både om språk og kulturutfordringer.

I Veidekke jobber vi spesielt med å øke risikoforståelsen, sette fokus på at hver og en kan bidra til å gjøre en forskjell og å involvere alle på byggeplassene i arbeidet med sikkerhet. Det er ofte tilfeldigheter som forårsaker skader. Alle våre medarbeidere, våre underentreprenører og de mange nye kollegene som kommer til oss må ha dette øverst på sin dagsorden. Det er slik vi blir kvitt skadene.

Terje R. Venold, Konsernsjef Veidekke ASA