Veidekke ASA

Er det en boble i boligmarkedet?

Blogginnlegg   •   feb 03, 2010 16:18 CET

Etter hvert som bruktboligprisene har kommet tilbake til nivået fra før finanskrisen, har spørsmålet om en boligboble igjen kommet på dagsorden. Slik jeg opplever situasjonen i markedet er det all grunn til å beholde en større grad av nøkternhet når utviklingen i markedet skal beskrives enn det mange nå legger opp til.

Er det en ny boligboble på gang? Jeg tror ikke det. Bildet viser Årvollbrinken som raskt ble utsolgt og som vi er i ferd med å bygge i disse dager.

Først av alt. Hva er egentlig en boble? I min forståelse av begrepet er boble en situasjon der prisene på en vare over en lengre tid stiger mer enn det er realøkonomisk grunnlag for og at spekulanter dominerer markedet. Er dette situasjonen i eiendomsmarkedet i dag?

 

Fra høsten 2008 skjedde det en betydelig korreksjon i eiendomsmarkedet som gjør at vi i dag har en sunnere situasjon enn før finanskrisen. For det første. Et kraftig fall i boligprisene gjør at den langsiktige prisstigningen er tilbake på en takt vi hadde før det virkelig ”tok av” i 2005. For det andre. Slik vi opplever det i Veidekke er spekulantene marginalisert i markedet, noe som betyr at det er privatpersoner med mer langsiktige og rasjonelle kjøpsvurderinger som dominerer. For det tredje. Bankene har fortsatt et skarpt øye på folks reelle økonomiske handlingsrom når de gir lånetilsagn. Og glem heller ikke at når vi nå ser tilbake både på den økonomiske krisen på slutten av 80-tallet og den siste finanskrisen, så har faktisk bankenes reelle tap på boliglån vært forsvinnende liten. Og ikke minst oppleves norsk økonomi som generelt sunn og uten store ubalanser. Det skulle tilsi at bankenes kredittvurderinger og privatpersoners evne til å vurdere egen økonomi ikke bør undervurderes. Folks hukommelse er kanskje ikke så kort som enkelte vil ha det til. Vi har tross alt bare kunne skilte med rekordlav rente i ett år.

 

Imens kan vi se at byggekostnadene har falt med 10-15 % og er nå for første gang på lenge på linje med bruktboligprisene pr kvadratmeter. Dette vet vi fra tidligere erfaringer er et viktig signal som kan borge for rask økning i boligbyggingen. En økning som virkelig trengs. Det tekniske behovet for nye boliger ligger i dag på mellom 30 og 35.000 enheter. Befolkningsveksten er sterk og både sentraliseringen og velstandsutviklingen fortsetter. Da holder det ikke med et aktivitetsnivå på under 20.000 slik det ble i 2009. Du kan forøvrig lese mer utfyllende om byggfakta hos SSB .

 

Mange tok feil når de prøvde å forutse konsekvensene av finanskrisen. Jeg var en av de som nok trodde at de realøkonomiske effektene ville bli langt sterkere og at økt arbeidsledighet ville skape flere og mer langsiktige negative ringvirkninger. Nå er jeg betydelig mer optimistisk. Med Norges økonomiske stilling er det lite som tilsier at eiendomsmarkedet er en boble vi bør frykte i tiden fremover. Det kommer en betydelig økt aktivitet i ny-boligmarkedet til å hindre.

 

Inntil nybyggingen er på et nivå der det blir balanse mellom tilbud og etterspørsel, så må vi ikke være overrasket over at boligprisene viser en stigende trend, selv om veksttakten vil avta. Vi i Veidekke vil uansett fortsetter å følge konjunkturutviklingen regelmessig og foretar nødvendige korreksjoner underveis.

Her finner du oversikt over våre boligprosjekter i Norge og i Sverige .

Hva tror du om boligmarkedet nå?

 

http://www.terjes-tanker.no/article38855.ece